Object

Planned object

Title: Paradoks poetycki i formy pokrewne jako tworzywo literackie

Creator:

Banowska, Lidia

Date issued/created:

2001

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 2 (2001)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. S. Barańczak, Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta. Wrocław 1994.
2. S. Barańczak, Wstęp w: Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia. Wybór, przeł., wstęp, oprac. S. Barańczak. Wyd. 2, popr. i znacznie poszerz. Warszawa 1991.
3. Y. Bellenger, Paradoxe et ironie dans les „Essais” de 1580. W zb.: Le Paradoxe au temps de Renaissance. Paris 1981.
4. R. Crashaw, O nadziei: Dialog w pytaniach i odpowiedziach pomiędzy A. Cowleyem i R. Crashavem. W: Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia. Wybór, przeł., wstęp, oprac. S. Barańczak. Wyd. 2, popr. i znacznie poszerz. Warszawa 1991.
5. J. Culler, Paradox and the Language of Morals in La Rochefoucauld. „Modern Language Review” 1973, nr 68.
click here to follow the link
6. J. Donne, Sonety święte, XIV. W: Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia. Wybór, przeł., wstęp, oprac. S. Barańczak. Wyd. 2, popr. i znacznie poszerz. Warszawa 1991.
7. E. Grodziński, Paradoksy semantyczne. Wrocław 1983.
8. G. Herbert, Dźwig. W: Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia. Wybór, przeł., wstęp, oprac. S. Barańczak. Wyd. 2, popr. i znacznie poszerz. Warszawa 1991.
9. F. Karpiński, O narodzeniu Pańskim. W: Wybór poezji. Oprac. W. Jankowski. BN I 89. Kraków 1926.
10. S. Lec, Aforyzmy. Fraszki. W: Utwory wybrane. Wstęp, wybór J. Łukasiewicza. T. 2. Kraków 1977.
11. P. Łaguna, Ironia jako podstawa i jako wyraz. (Z zagadnień teoretycznych ironii). Kraków 1984.
12. A. Marvell, Dialog Duszy i Ciała. W: Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia. Wybór, przeł., wstęp, oprac. S. Barańczak. Wyd. 2, popr. i znacznie poszerz. Warszawa 1991.
13. E. Miodońska-Brooks, A. Kulawik, M. Tatara, Zarys poetyki. Warszawa 1972.
14. J. A. Morsztyn, Do trupa. W: Wybór poezji. Oprac. W. Weintraub. BN I 257. Wrocław 1988.
15. A. Okopień-Sławińska, Antyteza. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Red. J. Sławiński. Wyd. 3, poszerz. i popr. Wrocław 1998, s. 37.
16. A. Okopień-Sławińska, Ironia. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Red. J. Sławiński. Wyd. 3, poszerz. i popr. Wrocław 1998, s. 221-222.
17. Para-. Hasło w: Słownik wyrazów obcych. PWN. Warszawa 1972, s. 548.
18. M. Sarbiewski, O poincie i dowcipie. W: Wykłady poetyki. Praecepta poetica. Tł., oprac. S. Skimina. BPP, B 5. Wrocław 1988.
19. J. Sławiński, Paradoks. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Red. J. Sławiński. Wyd. 3, poszerz. i popr. Wrocław 1998, s. 370-371.
20. Słownik wyrazów obcych. PWN. Wyd. 2. Warszawa 1995.
21. Th. Stanley, Odrzucenie. W: Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia. Wybór, przeł., wstęp, oprac. S. Barańczak. Wyd. 2, popr. i znacznie poszerz. Warszawa 1991.
22. W. Szymborska, Jarmark cudów. W: Ludzie na moście. Warszawa 1988.
23. W. Szymborska, Wszelki wypadek. W: Poezje. Kraków 1989.
24. J. Ziomek, Retoryka opisowa. Wrocław 1990.

Issue:

2

Start page:

159

End page:

175

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information