Object structure

Title:

Experimentally increased fish stock in the pond type lake Warniak. 11, Food resources and availability of the eulittoral zone for fish

Subtitle:

Food resources and availability of the eulittoral zone for fish ; Eksperymentalne zwiększenie obsady ryb w stawowym jeziorze Warniak. 1. Zasobność pokarmowa i dostępność dla ryb strefy pobrzeża

Creator:

Pieczyńska, Ewa

Contributor:

Polish Academy of Sciences, Institute of Ecology

Publisher:

Państwowe Wydawnictwa Naukowe

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1973

Description:

Strony 583-593 : ilustracje ; 24 cm ; Bibliografia na stronach 591-592 ; Streszczenie w języku polskim

Subject and Keywords:

Ryby słodkowodne -- ekologia ; Ryby słodkowodne -- odżywianie ; Hodowla ryb ; Pisces

Abstract:

The eulittoral zone is on the average 7% of lake surface and has a high biomass of invertebrate fauna used as food by fish. The availability of this zone decreases in summer due to overgrowing, drying and oxygen deficits. The shore zone area unaccessible in some periods for fish is 11% of the lake surface.

Relation:

Ekologia Polska

Volume:

21

Issue:

37

Start page:

583

End page:

593

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Source:

MiIZ PAN, sygn. P.2840

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa