Object

Title: Rola krytyki w kształtowaniu literatury : szkic o poglądach metakrytycznych Andrzeja Kijowskiego

Creator:

Tomaszewska, Wiesława

Date issued/created:

2001

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (2001)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. K. Bartoszyński, Pogranicza krytyki literackiej. W zb.: Badania nad krytyką literacką. Seria 1. Red. J. Sławiński. Wrocław 1974, s. 95-120.
2. W. Bolecki, Co to jest krytyka? Wypowiedzi metakrytyczne 1918-1939. W zb.: Badania nad krytyką literacką. Seria 2. Red. M. Głowiński, K. Dybciak. Wrocław 1984, s. 101-114.
3. W. Bolecki, W poszukiwaniu utraconej literatury. (O krytyce literackiej Andrzeja Kijowskiego). „Więź” 1975, nr 11, s. 38-48.
4. S. Brzozowski, Współczesna powieść i krytyka literacka. Oprac. J. Z. Jakubowski. Warszawa 1971.
5. T. Burek, Krytyka literacka i „duch nowoczesności”. W zb.: Literatura polska 1918-1975. Red. A. Brodzka, H. Zaworska, S. Żółkiewski. T. 1. Warszawa 1975, s. 137-186.
6. K. Dybciak, Inwazja eseju. „Pamiętnik Literacki” 1977, z. 4, s. 113-150.
7. K. Dybciak, Personalistyczna krytyka literacka Teoria i opis nurtu z lat trzydziestych. Wrocław 1981.
8. K. Dybciak, Programoburcy i programotwórcy ostatniego ćwierćwiecza. W zb.: Badania nad krytyką literacką. Seria 2. Red. M. Głowiński, K. Dybciak. Wrocław 1984, s. 129-144.
9. J. P. Gawlik, Andrzej Kijowski [Rozmowa z A. Kijowskim]. „Życie Literackie” 1958, nr 22, s. 3.
10. S. Gębala, Eseistyka społeczno-filozoficzna i refleksje o kulturze. W zb.: Literatura polska 1918-1975. Red. A. Brodzka, T. Bujnicki. T. 3, cz. 1. Warszawa 1996, s. 257-324.
11. M. Głowiński, Próba opisu tekstu krytycznego. W zb.: Badania nad krytyką literacką. Seria 2. Red. M. Głowiński, K. Dybciak. Wrocław 1984, s. 73-85.
12. M. Głowiński, Wartościowanie w młodopolskim dyskursie krytycznoliterackim. W: Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej. Kraków 1997.
13. H. Gosk, W kręgu „Kuźnicy”. Dyskusje krytycznoliterackie lat 1945-1948. Warszawa 1985.
14. D. Heck, Spór czy lament? Wokół problemów aksjologicznych w eseistyce polskiej (1957-1986). Wrocław 1996.
15. A. Kijowski, Aby... W: Gdybym był królem. Poznań 1988.
16. A. Kijowski, Arcydzieło nieznane. Warszawa 1964.
17. A. Kijowski, 20 lat. „Gazeta Krakowska” 1964, nr 224.
18. A. Kijowski, Kroniki Dedala. Warszawa 1986.
19. A. Kijowski, Miniatury krytyczne. Warszawa 1961.
20. A. Kijowski, Różowe i czarne. Warszawa 1957.
21. A. Kijowski, Szósta dekada. Warszawa 1972.
22. A. Kijowski, Wymiar słowa. W: Granice literatury. Wybór szkiców krytycznych i historycznych. Zebrał, oprac., wstęp T. Burek. T. 1. Warszawa 1991.
23. K. L. Koniński, O krytyce literackiej. W: Pisma wybrane. Red. A. Biernacki. Warszawa 1955.
24. Krytyka i jej kryteria [ankieta]. „Znak” 1998, nr 7 (518), s. 42-92.
25. H. Markiewicz, Zakres i kierunki współczesnych badań literackich. W: Główne problemy wiedzy o literaturze. Kraków 1996.
26. K. Mętrak, „Krytyka - twórczość przeklęta". „Współczesność” 1965, nr 19, s. 5.
27. M. Mochnacki, O krytyce i sielstwie. W: Pisma krytyczne i polityczne. Wybór i oprac. J. Kubiak, E. Nowicka, Z. Przychodniak. T. 1. Kraków 1996.
28. Polski esej. Studia. Red. M. Wyka. Kraków 1991.
29. J. Prokop, Krytyka jako nierozumienie dzieła. W zb.: Badania nad krytyką literacką. Seria 1. Red. J. Sławiński. Wrocław 1974, s. 27-31.
30. D. Skórczewski, Aby rozpoznać siebie. Rzecz o Andrzeju Kijowskim krytyku literackim i publicyście. Lublin 1996.
31. D. Skórczewski, Ku portretowi krytycznoliterackiemu. Przegląd badań metakrytycznych. „Roczniki Humanistyczne KUL” 1993, t. 38 (1990), z. 1, s. 95-116.
32. J. Sławiński, Funkcje krytyki literackiej. W: Dzieło - język - tradycja. Kraków 1998.
33. J. Sławiński, Krytyka literacka jako przedmiot badań historycznoliterackich. W zb.: Badania nad krytyką literacką. Seria 1. Red. J. Sławiński. Wrocław 1974, s. 7-25.
34. J. Sławiński, Krytyka nowego typu. W: Teksty i teksty. Warszawa 1990.
35. M. Stępień, Program literacki „Kuźnicy”. „Ruch Literacki” 1964, nr 4, s. 169-186.
36. K. Wyka, Łowy na kryteria. Warszawa 1965.
37. K. Wyka, Porozmawiajmy o eseju. W: Szkice literackie i artystyczne. T. 2. Kraków 1957.
38. Z. Żabicki, Kuźnica i jej program literacki. Kraków 1966.

Issue:

4

Start page:

97

End page:

110

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:123756 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

May 10, 2020

In our library since:

May 10, 2020

Number of object content hits:

3

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/86622

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information