Object

Title: Rola krytyki w kształtowaniu literatury : szkic o poglądach metakrytycznych Andrzeja Kijowskiego

Creator:

Tomaszewska, Wiesława

Date issued/created:

2001

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (2001)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. K. Bartoszyński, Pogranicza krytyki literackiej. W zb.: Badania nad krytyką literacką. Seria 1. Red. J. Sławiński. Wrocław 1974, s. 95-120. ; 2. W. Bolecki, Co to jest krytyka? Wypowiedzi metakrytyczne 1918-1939. W zb.: Badania nad krytyką literacką. Seria 2. Red. M. Głowiński, K. Dybciak. Wrocław 1984, s. 101-114. ; 3. W. Bolecki, W poszukiwaniu utraconej literatury. (O krytyce literackiej Andrzeja Kijowskiego). „Więź” 1975, nr 11, s. 38-48. ; 4. S. Brzozowski, Współczesna powieść i krytyka literacka. Oprac. J. Z. Jakubowski. Warszawa 1971. ; 5. T. Burek, Krytyka literacka i „duch nowoczesności”. W zb.: Literatura polska 1918-1975. Red. A. Brodzka, H. Zaworska, S. Żółkiewski. T. 1. Warszawa 1975, s. 137-186. ; 6. K. Dybciak, Inwazja eseju. „Pamiętnik Literacki” 1977, z. 4, s. 113-150. ; 7. K. Dybciak, Personalistyczna krytyka literacka Teoria i opis nurtu z lat trzydziestych. Wrocław 1981. ; 8. K. Dybciak, Programoburcy i programotwórcy ostatniego ćwierćwiecza. W zb.: Badania nad krytyką literacką. Seria 2. Red. M. Głowiński, K. Dybciak. Wrocław 1984, s. 129-144. ; 9. J. P. Gawlik, Andrzej Kijowski [Rozmowa z A. Kijowskim]. „Życie Literackie” 1958, nr 22, s. 3. ; 10. S. Gębala, Eseistyka społeczno-filozoficzna i refleksje o kulturze. W zb.: Literatura polska 1918-1975. Red. A. Brodzka, T. Bujnicki. T. 3, cz. 1. Warszawa 1996, s. 257-324. ; 11. M. Głowiński, Próba opisu tekstu krytycznego. W zb.: Badania nad krytyką literacką. Seria 2. Red. M. Głowiński, K. Dybciak. Wrocław 1984, s. 73-85. ; 12. M. Głowiński, Wartościowanie w młodopolskim dyskursie krytycznoliterackim. W: Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej. Kraków 1997. ; 13. H. Gosk, W kręgu „Kuźnicy”. Dyskusje krytycznoliterackie lat 1945-1948. Warszawa 1985. ; 14. D. Heck, Spór czy lament? Wokół problemów aksjologicznych w eseistyce polskiej (1957-1986). Wrocław 1996. ; 15. A. Kijowski, Aby... W: Gdybym był królem. Poznań 1988. ; 16. A. Kijowski, Arcydzieło nieznane. Warszawa 1964. ; 17. A. Kijowski, 20 lat. „Gazeta Krakowska” 1964, nr 224. ; 18. A. Kijowski, Kroniki Dedala. Warszawa 1986. ; 19. A. Kijowski, Miniatury krytyczne. Warszawa 1961. ; 20. A. Kijowski, Różowe i czarne. Warszawa 1957. ; 21. A. Kijowski, Szósta dekada. Warszawa 1972. ; 22. A. Kijowski, Wymiar słowa. W: Granice literatury. Wybór szkiców krytycznych i historycznych. Zebrał, oprac., wstęp T. Burek. T. 1. Warszawa 1991. ; 23. K. L. Koniński, O krytyce literackiej. W: Pisma wybrane. Red. A. Biernacki. Warszawa 1955. ; 24. Krytyka i jej kryteria [ankieta]. „Znak” 1998, nr 7 (518), s. 42-92. ; 25. H. Markiewicz, Zakres i kierunki współczesnych badań literackich. W: Główne problemy wiedzy o literaturze. Kraków 1996. ; 26. K. Mętrak, „Krytyka - twórczość przeklęta". „Współczesność” 1965, nr 19, s. 5. ; 27. M. Mochnacki, O krytyce i sielstwie. W: Pisma krytyczne i polityczne. Wybór i oprac. J. Kubiak, E. Nowicka, Z. Przychodniak. T. 1. Kraków 1996. ; 28. Polski esej. Studia. Red. M. Wyka. Kraków 1991. ; 29. J. Prokop, Krytyka jako nierozumienie dzieła. W zb.: Badania nad krytyką literacką. Seria 1. Red. J. Sławiński. Wrocław 1974, s. 27-31. ; 30. D. Skórczewski, Aby rozpoznać siebie. Rzecz o Andrzeju Kijowskim krytyku literackim i publicyście. Lublin 1996. ; 31. D. Skórczewski, Ku portretowi krytycznoliterackiemu. Przegląd badań metakrytycznych. „Roczniki Humanistyczne KUL” 1993, t. 38 (1990), z. 1, s. 95-116. ; 32. J. Sławiński, Funkcje krytyki literackiej. W: Dzieło - język - tradycja. Kraków 1998. ; 33. J. Sławiński, Krytyka literacka jako przedmiot badań historycznoliterackich. W zb.: Badania nad krytyką literacką. Seria 1. Red. J. Sławiński. Wrocław 1974, s. 7-25. ; 34. J. Sławiński, Krytyka nowego typu. W: Teksty i teksty. Warszawa 1990. ; 35. M. Stępień, Program literacki „Kuźnicy”. „Ruch Literacki” 1964, nr 4, s. 169-186. ; 36. K. Wyka, Łowy na kryteria. Warszawa 1965. ; 37. K. Wyka, Porozmawiajmy o eseju. W: Szkice literackie i artystyczne. T. 2. Kraków 1957. ; 38. Z. Żabicki, Kuźnica i jej program literacki. Kraków 1966.

Issue:

4

Start page:

97

End page:

110

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:123756 ; oai:rcin.org.pl:123756 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

May 10, 2020

In our library since:

May 10, 2020

Number of object content hits:

5

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/86622

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information