Object

Planned object

Title: Literaturoznawca na ramionach gigantów : figura autorytetu w późnych tekstach Jerzego Ziomka

Creator:

Juda - Mieloch, Małgorzata

Date issued/created:

2001

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (2001)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. S. Balbus, Między stylami. Kraków 1993.
2. J. M. Bocheński, Co to jest autorytet. Tł. J. Parys. W: Logika i filozofia. Wybór pism. Oprac. J. Parys. Warszawa 1993.
3. M. Głowiński, O intertekstualności. W: Poetyka i okolice. Warszawa 1992.
4. J. Goćkowski, Autorytet kluczowym zagadnieniem socjologii nauki. W zb.: Autorytet w nauce. Red. P. Rybicki, J. Goćkowski. Wrocław 1980, s. 5-12.
5. J. Goćkowski, „Case study” - dzieje miarodajności Arystotelesa. W: Autorytety świata uczonych. Warszawa 1984.
6. K. Kasztenna, Z dziejów formy niemożliwej. Wybrane problemy historii i poetyki polskiej powojennej syntezy historycznoliterackiej. Wrocław 1995.
7. Th. S. Kuhn, Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych. Przeł., posł. S. Amsterdamski. Warszawa 1985.
8. Nasz Profesor - Jerzy Ziomek. [Kalendarium oprac. J. Abramowska]. Poznań 1991.
9. A. Okopień-Sławińska, Relacje osobowe w literackiej komunikacji. W zb.: Problemy teorii literatury. Seria 2: Prace z lat 1965-1974. Wybór H. Markiewicz. Wyd. 2, poszerz. Wrocław 1987, s. 27-41.
10. T. Pawłowski, Tworzenie pojąć w naukach humanistycznych. Wyd. 2. Warszawa 1986.
11. P. Ricoeur, Paradoks autorytetu. Przeł. J. Migasiński. W zb.: Oświecenie dzisiaj. Rozmowy w Castel Gandolfo. Przygot. i przedm. K. Michalski. Przekł. M. Łukasiewicz [i in.]. Kraków 1999, s. 29-44.
12. S. Shapin, Pompa i okoliczności: literacka technika Roberta Boyle’a. Przeł. M. Tempczyk. W zb.: Mocny program socjologii wiedzy. Wybór B. Barnes, D. Bloor. Wstęp do wyd. pol. E. Mokrzycki. Przekł. Z. Jankiewicz [et al.]. Warszawa 1993, s. 321-371.
13. L. Wolpert, Nienaturalna natura nauki. Dlaczego nauka jest pozbawiona zdrowego rozsądku. Przekł. H. Chojnacki, E. Penksyk. Gdańsk 1996.
14. J. Ziman, Społeczeństwo nauki. Przeł. E. Krasińska. Przedm. B. Suchodolski. Warszawa 1972.
15. J. Ziomek, Powinowactwa literatury. Studia i szkice. Warszawa 1980.
16. J. Ziomek, Prace ostatnie. Literatura i nauka o literaturze. Wstęp E. Wiegandt. Warszawa 1994.
17. J. Ziomek, Retoryka opisowa. Wrocław 1990.
18. F. Znaniecki, Społeczne role uczonych. Wybór, wstęp, przekł. tekstów ang., red. nauk. J. Szacki. Warszawa 1984.

Issue:

4

Start page:

111

End page:

134

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information