Object

Planned object

Title: Wacław Potocki, Odjemek od herbów szlacheckich. Z rękopisów Biblioteki Kórnickiej, Biblioteki Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Biblioteki Narodowej odczytali, wstępem i komentarzem opatrzyli Maria Łukasiewicz, Zdzisław Pentek. Poznań 1997

Creator:

Dybek, Dariusz

Date issued/created:

2001

Resource Type:

Review

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (2001)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. A. Brückner, Spuścizna rękopiśmienna po Wacławie Potockim. [Cz. 1]. „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny" 1898, t. 27.
2. A. Brückner, Uwagi do „Ogrodu". W: W. Potocki, Ogród fraszek. Wyd. zupełne. T. 2. Lwów 1907.
3. J. Dürr-Durski, Przedmowa w: W. Potocki, Pisma wybrane. Oprac. J. Dürr-Durski. T. 1. Warszawa 1953.
4. J. S. Gruchała, Wstęp w: W. Potocki, Wiersze wybrane. Wyd. 3, zm. Oprac. S. Grzeszczuk. BN I 19. Wrocław 1992.
5. S. Grzeszczuk, O potrzebie i programie badań nad twórczością Wacława Potockiego. W zb.: Wśród zagadnień polskiej literatury barokowej. Red. Z. J. Nowak. Cz. 2. Katowice 1980.
6. M. Kaczmarek, Adagium jako dominanta stylistyczna poematu. W: Sarmacka perspektywa sławy. Nad „Wojną chocimską” Wacława Potockiego. Wrocław 1982.
7. Z. Kuchowicz, Problematyka społeczna „Odjemka od herbów szlacheckich" W. Potockiego. „Prace Polonistyczne” 1957, t. 13, s. 419-433.
8. L. Kukulski, Prolegomena filologiczne do twórczości Wacława Potockiego. Wrocław 1962.
9. J. Malicki, Pisał się z Potoka. Studium o Wacławie Potockim. W trzechsetną rocznicę śmierci. Katowice 1996.
10. J. Malicki, Słowa i rzeczy. Twórczość Wacława Potockiego wobec polskiej tradycji literackiej. Katowice 1980.
11. W. Potocki, Dzieła. Oprac. L. Kukulski. Wstęp B. Otwinowska. T. 3. Warszawa 1987.
12. W. Potocki, Muza polska na tryjumfalny wjazd Najaśniejszego Jana III. Wydał A. Karpiński. Warszawa 1996.
13. W. Potocki, Pisma wybrane. Oprac. J. Dürr-Durski. T. 1. Warszawa 1953.
14. W. Potocki, Wiersze wybrane. Wyd. 3, zm. Oprac. S. Grzeszczuk. BN I 19. Wrocław 1992.
15. J. Starnawski, Z dziejów sławy Wacława Potockiego. W: W świecie barokowym. Łódź 1992.

Issue:

4

Start page:

191

End page:

199

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information