Object

Title: Historia mówiona jako hermeneutyka losu. Doświadczenie przedtekstowe

Creator:

Filipkowski, Piotr

Date issued/created:

2018

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2018)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. Archer, Margaret S., Człowieczeństwo. Problem sprawstwa, przeł. Agata Dziuban, Nomos, Kraków 2013
2. Beck, Ulrich, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, przeł. Stanisław Cieśla, Scholar, Warszawa 2004
3. Czerniak Stanisław, Kontyngencja, Tożsamość, Człowiek – studia z antropologii filozoficznej XX wieku, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006
4. Dybel, Paweł, Oblicza hermeneutyki, Universitas, Kraków 2012
5. Filipkowski Piotr, Życzyńska-Ciołek Danuta, Od kwestionariuszowego badania próby losowej do pogłębionej analizy życiowych przypadków – i z powrotem. Dwa wywiady biograficzne i kilka refleksji teoretycznych, „Studia Socjologiczne”, 3/2016, s. 229-254
6. Filipkowski, Piotr, Pozagładowe historie mówione: nagrania, archiwa, sposoby lektury [w:] Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 9/2013
7. Głowiński, Michał, Style Odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977
8. Lawrence, L. Langer, Świadectwa Zagłady. W rumowisku pamięci. przeł. Marcin Szuster. Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma. Warszawa 2015
9. Marquard, Odo, Koniec mocy przeznaczenia? Kilka uwag o nieuchronności tego, czym nie da się rozporządzać [w:] tegoż: Rozstanie z filozofią pierwszych zasad, przeł. Krystyna Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 1994, s. 68-92
10. Mrozowicki A., Kowalczyk O., Szlachcicowa I. (red.) Sprawstwo. Teorie, metody, badania empiryczne w naukach społecznych, Nomos, Kraków 2013
11. Myśliwski, Wiesław, Znaleźć zdanie. Z Wiesławem Myśliwskim rozmawia Bogdan Tosza, „Znak”, nr. 700/wrzesień 2013, dostęp internetowy (5.11.2017): http://www.miesiecznik.znak.com.pl/7002013z-wieslawem-mysliwskim-rozmawia-bogdan-toszaznalezc-zdanie/
12. Plato, Alexander von, Oral History als Erfahrungswissenschaft: zum Stand der mündlichen Geschichte in Deutschland, „BIOS“ 4/1991, s.97-119
13. Plessner, Helmuth, Śmiech i płacz. Badania nad granicami ludzkiego zachowania, przeł. Agata Zwolińska, Zbigniew Nerczuk, Antyk, Kęty 2004.
14. Simmel, Georg, Filozofia życia. Cztery rozdziały metafizyczne, przeł. Monika Tokarzewska, Wydawnictwa IFiS PAN, Warszawa 2007, s. 109
15. Słomczyński, Kazimierz M. z zespołem, POLPAN 1988–2013. Podstawowe informacje o Polskim Badaniu Panelowym, Warszawa: Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych IFiS PAN (polpan.org/wp-content/uploads/2014/05/Podstawowe-informacje.pdf); strona internetowa projektu (dostęp 5.11.2017)
16. Thompson Paul, The Voice of the Past. Oral history, Oxford 2000
17. Tischner, Józef, Filozofia dramatu, Znak, Kraków 2012
18. White, Hayden, Metahistory. The Historical Imagination In Nineteenth-Century Europe, Baltimore, London, 1973
19. Zakrzewska-Manterys, Elżbieta, Hermeneutyczne inspiracje , Oficyna Naukowa, Warszawa 1998

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

40

End page:

60

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:66726 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2018.1.3

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Object collections:

Last modified:

Mar 10, 2020

In our library since:

Nov 9, 2018

Number of object content hits:

123

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/86739

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information