Object structure

Title:

(Nie)chronologie choroby. Punktowa obecność obrazu-bólu w "Miłości" Michaela Hanekego

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2018)

Creator:

Porzuczek, Sebastian

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

pain ; illness ; affect ; film

References:

1. G. Agamben, Nagość, w: tegoż, Nagość, przeł. K. Żaboklicki, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2010.
2. E. van Alphen, W pułapce wizerunków, przeł. R. Sendyka, „Teksty Drugie” 2009, nr 5.
3. M. Bal, Afekt jako siła kulturowa, w: Historie afektywne i polityki pamięci, red. E. Wichrowska, A. Szczepan-Wojnarska, R. Sendyka, R. Nycz, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2015.
4. M. Bal, A gdyby tak? Język afektu, przeł. M. Maryl, „Teksty Drugie” 2007, nr 1-2.
5. R. Barthes, Fragmenty dyskursu miłosnego, przeł. M. Bieńczyk, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2011.
6. R. Barthes, Sade, Fourier, Loyola, przeł. R. Lis, Wydawnictwo KR, Warszawa 1996.
7. R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. J. Trznadel, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2008.
8. C. Caruth, Traumatic Awakenings (Freud, Lacan, and the Ethics of Memory), w: tejże, Unclaimed Experience. Trauma, Narrative, and the History, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 1996.
9. E. Cioran, Brewiarz zwyciężonych, przeł. I. Kania, Wydawnictwo Aletheia, Kraków 2016.
10. E. Cioran, Zeszyty 1957-1972, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2016
11. G. Deleuze, Kino. 1. Obraz-ruch. 2. Obraz-czas, przeł. J. Margański, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008.
12. G. Deleuze, Logika wrażenia, przeł. M. Kędzierski, „Kwartalnik Artystyczny” 2005, nr 4.
13. G. Deleuze, Największy film irlandzki („Film” Becketta), w: tegoż, Krytyka i klinika, przeł. B. Banasiak, P. Pieniążek, Łódź 2016, s. 44.
14. J. Derrida, Fora. „Kanciaste” słowa Nicolasa Abrahama i Márii Török, „Teksty Drugie” 2016, nr 2.
15. G. Didi-Huberman, Obrazy mimo wszystko, przeł. M. Kubiak Ho-Chi, Kraków 2012.
16. Every Film Rapes the Viewer. SPIEGEL Interview with Director Michael Haneke, w: http://www.spiegel.de/international/spiegel/spiegel-interview-with-director-michael-haneke-every-film-rapes-the-viewer-a-656419.html [dostęp: 10 listopada 2017].
17. J. Falkowska, Pocałunek śmierci. Przestrzeń pozakadrowa w filmach Michaela Hanekego, Aleksandra Sokurowa i Andrzeja Wajdy, „Kwartalnik Filmowy” 2014, nr 87-88
18. M. Foucault, Narodziny kliniki, przeł. Paweł Pieniążek, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999.
19. E. Grosz, Protetyczne przedmioty, przeł. M. Szcześniak, w: Antropologia kultury wizualnej, red. I. Kurz, P. Kwiatkowska, Ł. Zaremba, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
20. M. Jakubowska, Teoria kina Gillesa Deleuze’a. Filozoficzna diagnoza kultury wizualnej XX wieku, Rabid, Kraków 2003.
21. I. Kurz, Potworność. O Michaelu Hanekem, w: http://www.dwutygodnik.com/artykul/4135-potwornosc-o-michaelu-hanekem.html [dostęp: 10 listopada 2017].
22. E. Lévinas, Bóg, śmierć i czas, przeł. J. Margański, Znak, Kraków 2008.
23. E. Lévinas, Całość i nieskończoność, przeł. M. Kowalska, PWN, Warszawa 2002.
24. C. S. Lewis, Smutek, przeł. J. Olędzka, Wydawnictwo Esprit, Kraków 2009, s. 80.
25. A. Łebkowska, Zdarzenie – afekt – twórczość, w: Kultura afektu – afekty w kulturze. Humanistyka po zwrocie afektywnym, red. R. Nycz, A. Łebkowska, A. Dauksza, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2015.
26. A. Margalit, Emocje przypomniane, przeł. T. Kunz, w: Historie afektywne i polityki pamięci, red. E. Wichrowska, A. Szczepan-Wojnarska, R. Sendyka, R. Nycz, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2015.
27. M. Oleszczyk, „Miłość”, reż. Michael Haneke (recenzja), w: http://www.dwutygodnik.com/artykul/4067-milosc-rez-michael-haneke.html [dostęp: 10 listopada 2017].
28. E. Scarry, The Body in Pain. The Making and Unmaking of the World, Oxford University Press, Oxford 1985.
29. M. Schoenfeldt, Aesthetics and Anesthetics: the Art of Pain Management in Early Modern England, w: The Sense of Suffering: Constructions of Physical Pain in Early Modern Culture, red. J. F. van Dijkhuizen, K. Enenkel, Boston: Brill 2009.
30. S. Sikora, O „Miłości” Michaela Hanekego trochę inaczej. Aporie cielesności, „Kwartalnik Filmowy” 2013, nr 83-84.
31. T. Sobolewski, Haneke z "Miłością", bez litości, w: http://wyborcza.pl/piatekekstra/1,129155,12783019,Haneke_z__Miloscia___bez_litosci.html [dostęp: 10 listopada 2017].
32. S. Sontag, Widok cudzego cierpienia, przeł. S. Magala, Karakter, Kraków 2010.
33. R. Syska, Filmowy neomodernizm, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2014.
34. R. Syska, Narracja i produkcja znaczeń w filmowym neomodernizmie, „Images” 2013, nr 21-22.
35. E. Walker, Hearing the silences (as well as the music) in Michael Haneke’s films, w: "Music and the Moving Image” 2010, Vol. 3, nr 3.
36. C. Wheatley, Michael Haneke’s Cinema. The Ethic of the Image, Berghahn Books 2009.
37. K. Wojnowski, Estetyka zakłócenia. Kino Michaela Hanekego, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012.
38. V. Woolf, O chorowaniu, w: tejże, Eseje wybrane, przeł. M. Heydel, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2015.
39. A. Zawadzki, Symploke jako figura Platońskiej mimesis, „Wielogłos” 2007, nr 1.
40. K. Ziarek, Ethos codzienności: Heidegger o poezji i języku, „Sztuka i Filozofia” 1999, nr 16.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

321

End page:

342

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2018.1.18

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by: