Object structure

Title:

Magnetic survey of the abandoned medieval town of Nieszawa

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 53 (2015)

Creator:

Jaworski, Marcin ; Wroniecki, Piotr

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

il. ; 24 cm

Subject and Keywords:

miasto średniowieczne ; fotografia lotnicza ; metoda magnetyczna ; ochrona dziedzictwa

Abstract:

New Nieszawa was a 15th century medieval urban settlement, covering approximately 22 hectares on the Polish–Teutonic border. The exact location of the town was forgotten until its discovery through aerial prospection in 2006. In just 40 years the town grew into an important economic entity, competing for trade on the Vistula river until its relocation (1460–1462) during the Thirteen Years' War. The site is unique in that it has not been overbuilt by later structures as is common with medieval foundations. It is located in a flood plain approximately 2 km from the urban center of Toruń. Regular non-invasive surveys have revealed the spatial organization of the town in its untouched state from 550 years ago. The Łódź branch of the Scientific Society of Polish Archaeologists carried out three consecutive projects of non-invasive prospection in 2012–2014, using a Bartington Grad 601-2 instrument (0.5 m x 0.25 m sampling) to cover an area of almost 40 ha stretching for more than 1.6 km. The magnetic survey revealed anomalies located on the spot of observed crop marks, and extending far beyond the area open to aerial observation. It verified the existence of subsurface magnetically susceptible deposits indicative of a typical medieval town plan in Poland

References:

Dernoga, M., Herbich, T., Pietrzak, R., Rączkowski, W., and Święch, D. 2007. Discovering Medieval Szamotuły (Wielkopolska region): a Multidisciplinary Approach. In I. Kuzma, J. Tirpak (eds.), VII conference on Archaeological Prospection, Nitra. Proceedings, Študijné Zvesti Archeologického Ústavu Slovenskej Akadémie Vied 41, 131-134 ; Domagała, R. 2002. Zamek krzyżacki w Małej Nieszawce koło Torunia w świetle badań archeologicznych, Rocznik Muzeum w Toruniu 11, 86-113 ; Domagała, R. and Franczuk, R. 1983. W poszukiwaniu castrum Nissoue, Z Otchłani Wieków 49/4 (1983), 290-294 ; Domagała, R. and Franczuk, R. 1992. Wyniki badań archeologiczno- architektonicznych na zamku w Małej Nieszawce, Rocznik Muzeum w Toruniu 9, 41-62 ; Grzeszkiewicz-Kotlewska, L. 1999a. Zamek Dybowski w Toruniu, Toruń ; Grzeszkiewicz-Kotlewska, L. 1999b. Wyniki badań archeologicznych zamku dybowskiego przeprowadzonych w 1998 roku. In L. Grzeszkiewicz-Kotlewska, L. Kotlewski, T. Zakrzewski (eds), Zamek dybowski, archeologia, historia, przyszłość. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej 10 września 1999 r. w Toruniu z okazji Dni Dziedzictwa Europejskiego, Toruń, 61-90 ; Janosz-Biskupowa, I. 1954. O położeniu i przeniesieniu Nieszawy (Z dziejów handlu wiślanego w XV wieku), Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu 20, 167-195 ; Jóźwiak, S. 2002a. Geneza i rozwój Nowej Nieszawy naprzeciwko Torunia do 1431 roku, Ziemia Kujawska 15, 167-180 ; Jóźwiak, S. 2002b. Kontakty komturów toruńskich z Żydami z Nowej Nieszawy w latach czterdziestych XV wieku, Rocznik toruński 29, 39-48 ; Tęgowski, J. 1983. O powstaniu Nowej Nieszawy naprzeciwko Torunia, Rocznik toruński 16, 311-320 ; Uziembło, R. 2002. Badania archeologiczne w Małej Nieszawce, Rocznik Muzeum w Toruniu 11, 83-85

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

53

Start page:

85

End page:

93

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0066-5924

Source:

IAiE PAN, sygn. P 357 ; IAiE PAN, sygn. P 358 ; IAiE PAN, sygn. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

×

Citation

Citation style: