Object structure

Title:

Emptyscapes: filling “empty” Mediterranean landscapes, mapping the archaeological continuum

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 53 (2015)

Creator:

Campana, Stefano

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

il. ; 24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

archeologia krajobrazu ; pustka ; ciągłość -- pojęcie w archeologii ; geofizyczne badania

References:

Alcock, S.E., Cherry, J.F. 2004. Side-by-Side Survey: Comparative Regional Studies in the Mediterranean, Oxford
Barker, G. 1995. Mediterranean Valley: Landscape Archaeology and Annales History in the Biferno Valley, London
Braudel, F. 1972. The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II, London
Broodbank, C. 2013. The Making of the Middle Sea a History of the Mediterranean from the Beginning to the Emergence of the Classical World, New York
FAO, 2006. Global Forest Resources Assessment 2005. FAO Forestry Paper 147, Rome
Witcher, R. 2006. Broken Pots and Meaningless Dots? Surveying the Rural Landscapes of Roman Italy, Papers of the British School at Rome 74, 39-72

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

53

Start page:

149

End page:

152

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0066-5924

Source:

IAiE PAN, sygn. P 357 ; IAiE PAN, sygn. P 358 ; IAiE PAN, sygn. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: