Object

Title: Non-invasive prospection of two Iron Age sites in Michałowice, southern Poland

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 53 (2015)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 24 cm

References:

Aspinall, A., Gaffney, C., Schmidt, A. 2008. Magnetometry for Archaeologists, Lanham-New York-Toronto-Plymouth ; Dulęba, P. 2009. Przemiany kulturowe w Zachodniej Małopolsce w okresie od III do I wieku przed Chr. Przyczynek do kontaktów między Celtami a Germanami. In M. Karwowski (ed.), Archeologia Barbarzyńców 2008: powiązania i kontakty w świecie barbarzyńskim, Rzeszów, 11-34 ; Dulęba, P. 2014. Geneza zachodnio-małopolskiej enklawy kultury lateńskiej i jej powiązania z innymi regionami osadnictwa celtyckiego. In J. Čižmařová, N. Venclová and G Březinová (eds), Moravskékřižovatky. Střední Podunají mezi pravěkem a historií, Brno, 189-200 ; Gedl, M. 1985. Obiekty rowkowe na cmentarzyskach z okresu lateńskiego i wczesnego okresu wpływow rzymskich w Polsce południowej, part II, Przegląd Archeologiczny 33, 159-190 ; Kłodziejczyk, M. 2003. Udział osadnictwa neolitycznego w przemianach czarnoziemów proszowskich, Kraków ; Wroniecki, P. 2012. Discovery of new iron age groove-type features from Michałowice in 2010. A geophysical case study, Recherches Archéologiques NS 4, 161–170 ; Zagórska-Telega, J., Bulas, J., Pikulski, J., Szczepanek, A. 2011. Excavations of multicultural site 1 at Michałowice, Czarnocin commune, Świętokrzyskie province, in the years 2008–2010, Recherches Archéologiques NS 3, 195–226 ; Zagórska-Telega, J., Pikulski, J., Bulas, J., Szczepanek, A. 2012. Excavations of multicultural site 1 at Michałowice, Czarnocin commune, Świętokrzyskie province, season 2011, Recherches Archéologiques NS 4, 135–160 ; Żyła, M. 2007. Ewolucja gleb erodowanych na obszarach lessowych, Kraków

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

53

Start page:

194

End page:

198

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:86840 ; 0066-5924

Source:

IAiE PAN, call no. P 357 ; IAiE PAN, call no. P 358 ; IAiE PAN, call no. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information