Object structure

Title:

The potential and limitations of geophysical measurements on archaeological sites partly investigated in the past: case studies from the Czech Republic

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 53 (2015)

Creator:

Křivánek, Roman

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

ill. ; 24 cm

Subject and Keywords:

magnetometry ; non-destructive archaeology ; archaeological investigation ; Neolithic roundel ; hillfort ; monastery

References:

Faltysova, K. and Marek, F. 1983. Geophysical tracing of circular ditches of the Stroked-pottery culture at the site Bylany, district Kutná Hora, Archeologické rozhledy 35, 486-495 ; Křivánek, R., Frolík, J. and Musil, J. 2011. Geofyzikálni průzkum benediktinského kláštera v Podlažicich, okr. Chrudim. In E. Doležalová and P. Meduna (eds), Co můj kostel dnes má, nemůže kníže odníti. Věnováno Petru Sommerovi k životnímu jubileu, Prague, 129-137 ; Majer, A. 1995. The second stage: 1990-1993. In I. Pavlů, J. Rulf and M. Zápotocká (eds), Bylany rondel. Model of the neolitic site. Památky archeologické, Supplementum 3, Prague, 15-17 ; Šolle, M. 1977. Zkušenost a výsledky spolupráce přirodnich věd včetně geofyzikálních metod při archeologických výzkumech českých hradišť 8. – 12. stoleti. Geofyzikální prospekce v archeologii – 2. celoštátny seminár archeogeofyziky Nové Vozokazy 1976, Zprávy ČSSA při Česko-Slovenská Akadémia Vied, Ročník XIX (4-5), 95-96

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

53

Start page:

212

End page:

217

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0066-5924

Source:

IAiE PAN, call no. P 357 ; IAiE PAN, call no. P 358 ; IAiE PAN, call no. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

×

Citation

Citation style: