Object structure

Title:

Non-invasive research on medieval strongholds in Silesia. Case studies from Borucin (Silesian province) and Chrzelice (Opole province)

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 53 (2015)

Creator:

Mackiewicz, Maksym ; Myślecki, Bartosz

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

il. ; 24 cm

Subject and Keywords:

Śląsk ; średniowiecze ; grodzisko ; magnetometria ; lotniczy skaning laserowy ; LiDAR ; fotografia lotnicza

References:

Aston, M. 1985. Interpreting the Landscape. Landscape Archaeology and Local History, Routledge ; Bagniewski, Z. 1967. Sprawozdanie z badań sondażowych. In Terenowe badania archeologiczne na Opolszczyźnie, Opole ; Chapman, H. 2009. Landscape Archaeology and GIS, Stroud ; Fock, G. 1942. Eine frühmittelalterliche Burganlage bei Streitkirch, Altschlesische Blätter 2/3, 171-174 ; Gorgolewski, W., Tomczak, E. 1996. Grodziska Gornego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego z lotu ptaka, Katowice ; Hellmich, M. 1930. Schlesische Wahranlagen, Altschlesien 3, 37-47 ; Kaźmierczyk, J., Macewicz, K. and Wuszkan, J. 1977. Studia i materiały do osadnictwa Opolszczyzny wczesnośredniowiecznej, Opole ; Macewicz, K. 1997. Chrzelice, st. 1, gm. Biała, woj. opolskie, AZP 93-35, Informator Archeologiczny 30 (1996), 205 ; Macewicz, K. 2000. Badania sondażowe na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Chrzelicach, województwo opolskie. In E. Tomczak (ed.), Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1996 r., Katowice ; Mackiewicz, M. and Myślecki, B., 2014. Od archiwalnej mapy po lotnicze skanowanie laserowe. Krajobraz archeologiczny wczesnośredniowiecznego grodziska w Chrzelicach na podstawie badań nieinwazyjnych. In A. Hořínková, P. Kováčik and S. Stuchlík (eds), Archeologický výzkum krajiny a aplikace ICT, Opava ; Rippon, S. 2004. Historic Landscape Analysis: Deciphering the Countryside, Practical Handbooks in Archaeology 16, York

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

53

Start page:

306

End page:

311

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0066-5924

Source:

IAiE PAN, sygn. P 357 ; IAiE PAN, sygn. P 358 ; IAiE PAN, sygn. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

×

Citation

Citation style: