Object structure

Title:

On the trail of Caesar and Vercingetorix: survey in the Bibracte oppidum, Mont Beuvray (France)

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 53 (2015)

Creator:

Milo, Peter ; Goláňová, Petra ; Grünseisen, Jiří ; Kovár, Branislav ; Meunier, Arnaud ; Murín, Igor ; Tencer, Tomáš ; Vágner, Michal ; Zeman, Jan

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

il. ; 24 cm

Subject and Keywords:

prospekcja magnetyczna ; georadar ; żelaza e. późna ; oppidum ; Bibracte

References:

Milo, P. 2013. Prospections géophysiques au Parc aux Chevaux, á la Côme Chaudron, á la Terrasse et au Porrey. In V. Guichard and P. Paris (eds), Programme quadriennal de recherche 2013-2016 sur le Mont Beuvray. Rapport intermédiaire 2013, 43-56 (Synthèse), 35-72 (Référentiel analytique), Glux-en-Glenne ; Milo, P. and Goláňová, P. 2012. Prospections géophysiques dans le secteur de la Côme Chaudron et sur la Chaume. In S. Durost, M. Giudicelli and P. Paris (eds), Programme de recherche sur le Mont Beuvra, Rapport annuel 2012, (Synthèse), Glux-en-Glenne, 291-306

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

53

Start page:

319

End page:

323

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0066-5924

Source:

IAiE PAN, sygn. P 357 ; IAiE PAN, sygn. P 358 ; IAiE PAN, sygn. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

×

Citation

Citation style: