Object structure

Title:

Towards an integrated remote-sensing strategy for revealing the urban details of the Hellenistic-Roman city of Demetrias, central Greece

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 53 (2015)

Creator:

Sarris, Apostolos ; Donati, Jamieson ; Kalayci, Tuna ; Cuenca García, Carmen ; Simon, François-Xavier ; Manataki, Meropi ; Triantafylopoulou, Pegky

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

il. ; 24 cm

Subject and Keywords:

zintegrowane metody geofizyczne ; badania elektromagnetyczne ; georadar ; magnetyka ; hellenistyczny o.-o. rzymski ; Demetrias ; miasto ; Grecja

References:

Bakhuizen, S.C., Gschnitzer, F. and Habicht C. (eds). 1987. Demetrias V, Bonn
Einwanger, J. (ed) 1981. Demetrias IV: Keramik und Kleinfunde aus der Damokratia-Basilika in Demetrias, Bonn
Milojčić, V. 1974. Bericht über die Deutschen archäologischen Ausgrabungen in Thessalien 1973, Athens Annals of Archaeology 7, 43-75
Milojčić, V. and Theocharis, D. (eds.) 1976. Demetrias I, Bonn
Milojčić, V. and Theocharis, D. (eds.) 1978. Demetrias I, Bonn
Milojčić, V., Theocharis, D., Marzolff, P. and Böser, W. (eds.) 1980. Demetrias III: Demetrias und seine Halbinse, Bonn
Rumscheid, F. (ed.) 1998. Priene: A Guide to the Pompeii of Asia Minor, Istanbul, Ege Yayinlari
Sarris, A., Papadopoulos, N., Déderix, S., and Salvi, M.C. 2013. Geophysical approaches applied in the ancient theatre of Demetriada, Volos. In D.G. Hadjimitsis, K. Themistocleous, S. Michaelides, and G. Papadavid (eds), Proceedings on the First International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2013), Bellingham
Zanker, P. (ed.) 1998. Pompeii: Public and Private Life, Cambridge, Massachusets, London

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

53

Start page:

351

End page:

355

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0066-5924

Source:

IAiE PAN, sygn. P 357 ; IAiE PAN, sygn. P 358 ; IAiE PAN, sygn. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: