Object structure

Title:

Cultural variations of the Neolithic landscape of Thessaly

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 53 (2015)

Creator:

Sarris, Apostolos ; Kalayci, Tuna ; Simon, François-Xavier ; Donati, Jamieson ; García, Carmen C. ; Manataki, Meropi ; Cantoro, Gianluca ; Karampatsou, Georgia ; Kalogiropoulou, Evita ; Argyriou, Nassos ; Dederix, Sylviane ; Manzetti, Cristina ; Nikas, Nikos ; Vouzaxakis, Konstantinos ; Rondiri, Vasso ; Arachoviti, Polyxeni ; Almatzi, Kaliopi ; Efstathiou, Despina ; Stamelou, Evangelia

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

il. ; 24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

badania geofizyczne ; multisensoryczna prospekcja magnetyczna ; badania elektromagnetyczne ; georadar ; miernik oporności ; teledetekcja satelitarna ; bezzałogowy statek powietrzny ; podatność magnetyczna

References:

Wijnen, M. and Rondiri, V. 2004. Neolithic. In H.R. Reinders (ed.), Prehistoric sites at the Almiros and Sourpi Plains (Thessaly, Greece), Publications of the Netherlands Institute at Athens 5, Athens, 20-38
Floras, S. and Sgouras, I. 2004. Reconnaisance survey of the geology and the soils. In H.R. Reinders (ed.), Prehistoric sites at the Almiros and Sourpi Plains (Thessaly, Greece), Publications of the Netherlands Institute at Athens 5, Athens, 6-19

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

53

Start page:

355

End page:

359

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0066-5924

Source:

IAiE PAN, sygn. P 357 ; IAiE PAN, sygn. P 358 ; IAiE PAN, sygn. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: