Object structure

Title:

The structure of macrophytes in inflow and outflow littorals in three lakes of the Krutynia River (Mazurian Lakeland, Poland)

Subtitle:

Structure of macrophytes in lake littorals of Krutynia R.

Creator:

Królikowska, Joanna

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Instytut Ekologii

Publisher:

Polish Scientific Publishers

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1990-1991

Description:

Strony 287-301 : ilustracje ; 24 cm ; Bibliografia na stronie 301 ; Streszczenie w języku polskim

Subject and Keywords:

macrophytes ; plant biomass ; inflow and outflow littoral

Abstract:

Species structure and biomass of macrophytes were analyzed in lake-river transitory zones along transects extending water courses. It was stated that at the place of stream's inflow, the lake's littoral was longer by about 50%, had a more gentle inclination of bottom slope, was more species-diversified and was marked for a greater biomass of macrophytes than outflow littoral of the lake.

References:

1. Cieślak M. 1980 – Propozycja określania struktury dominacji i różnorodności gatunkowej zespołów [A suggestion concerning the determination of dominance structure and species diversity] – Wiad. ekol. 26: 141-149.
2. Dębski K. (Ed.) 1954 – Szczegółowy podział dorzecza Wisły [A particular division of the Wisła drainage area] – Pr. PIHM, 38: 1-191.
3. Engel S. 1985 – Aquatic community interaction of submerged macrophytes – Tech. Bull. No. 156, Dep. Nat. Res., Madison, Wisconsin, 1-79.
4. Fisher S. G., Carpenter S. R. 1976 – Ecosystem and macrophyte primary production of the Fort River, Massachusetts – Hydrobiologia, 49: 175-187.
5. Forest H. S. 1977 – Study of submerged aquatic vascular plants in northern glacial lakes (New York state, USA) – Folia Geobot. Phytotaxon. 12: 329-341.
6. Forest H. S., Mills E. L. 1971 – The aquatic flora of Conesus Lake – Proc. Roch. Acad. Sci., Rochester-New York, 12: 110-138.
7. Kondracki J., Mikulski Z. 1958 – Hydrografia dorzecza Krutyni [Hydrography of the Krutynia River basin] – Pr. geogr. JG PAN, Warszawa, 1: 87.
8. Michalski K. 1946-1947 – O rozmieszczeniu roślinności jeziora Mochel [Flora of the Mochel Lake] – Pam. puł. E, 18: 113-162.
9. Mikulski Z. (Ed.) 1978 – Przewodnik do ćwiczeń z hydrografii [A guide for hydrography practice] –Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 107 pp.
10. Rejewski M. 1981 – Roślinność jezior rejonu Laski w Borach Tucholskich [Lake vegetation of the Laska region in the Tuchola Forest] – Rozpr. UMK, Toruń, 178 pp.
11. Szafer W., Zarzycki K. (Ed.) 1972 – Szata roślinna Polski [The vegetation of Poland] – Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 615 pp.
12. Taylor B. R., Roff J. C. 1982 – Transport and particle size distribution of suspended and benthic organic matter in three headwater streams – Hydrobiologia, 93: 281-288.

Relation:

Ekologia Polska

Volume:

38

Issue:

3-4

Start page:

287

End page:

301

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

ISSN 0420-9036

Source:

MiIZ PAN, sygn. P.2840

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa