Object

Title: Poeta „skąpy w mowie”. O milczeniu u Norwida

Creator:

Śniedziewski, Piotr

Date issued/created:

2007

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2007)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. E. Bieńkowska, Dwie twarze losu. Nietzsche -Norwid. Warszawa 1975. ; 2. I. Dąmbska, Milczenie jako wyraz i jako wartość. „Roczniki Filozoficzne TN KUL” 1963, z. 1, s. 76. ; 3. I. Dąmbska, Znaki i myśli. Wybór pism z semiotyki, teorii nauki i historii filozofii. Warszawa-Poznań-Toruń 1975. ; 4. E. Feliksiak, Norwid i Vico. „Przegląd Humanistyczny” 1968, nr 3, s. 41. ; 5. E. Feliksiak, Norwidowski świat myśli. W zb. : Polska myśl filozoficzna i społeczna. T. 1 : 1831-1863. Red. A. Walicki. Warszawa 1973, s. 545-593. ; 6. M. Głowiński, Epifania. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wrocław 1998, s. 132. ; 7. J. W. Gomuliсki, Patos i milczenie. Wstęp w: C. Norwid, Białe kwiaty. Warszawa 1977. ; 8. G. Halkiewicz-Sojak, Wobec tajemnicy i prawdy. O Norwidowskich obrazach „ całości”. Toruń 1998. ; 9. M. Jastrun, Gwiaździsty diament. Warszawa 1971. ; 10. M. Jastrun, Między słowem a milczeniem. Warszawa 1960. ; 11. J. Koblański, Milczenie (z Pope’a). W zb.: Pisarze polskiego oświecenia. Red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński. Т. 1. Warszawa 1992, ; 12. A. Kurska, Fragment romantyczny. Wrocław 1989. ; 13. I. Krasicki , Milczenie. W: Dzieła. Edycja nowa i zupełna przez F. Dmochowskiego. T. 6: Dzieła prozą. Warszawa 1803, s. 146-147. ; 14. I. Krasicki, Pochwała milczenia. W: Satyry i listy. Wstęp J. T. Pokrzywniak. Oprac. i komentarze Z. Goliński. Wrocław 1988, s. 94. BN I 169. ; 15. J.-G. Lapacherie, Silence et indicible dans les traités de rhétorique. W zb.: Limites du langage: indicible ou silence. Articles réunis par A. Mura-Brunel , К. Соgard. Paris 2002, s. 9-18. ; 16. Z. Lubicz Zaleski, Norwidowska poetyka i dialektyka milczenia. W zb.: Norwid żywy. Red. W. Günther. Londyn 1962. ; 17. Z. Łapiński, Norwid. Kraków 1971. ; 18. M. Maeterlinck, Milczenie. W: Skarb ubogich. Przeł. F. Mirandola. Poznań, b. r., s. 4. ; 19. C. Norwid, Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. Gomulicki. T. 1-11. Warszawa 1971-1976. ; 20. R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków 2001. ; 21. J. Puzynina, „Milczenie” Norwida. W zb.: Semantyka milczenia. Zbiór studiów. 2. Red. K. Handke. Warszawa 2002, s. 19-42. ; 22. H. Siewierski, „Architektura słowa”. Wokół Norwidowskiej praktyki i teorii słowa. „Pamiętnik Literacki” 1981, z. 1, s. 181-207. ; 23. I. Sławińska, Reżyserska ręka Norwida. Kraków 1971. ; 24. M. Straszewska, O milczeniu i ciszy u Norwida. „Przegląd Humanistyczny” 1964, nr 4, s. 56.

Issue:

4

Start page:

21

End page:

41

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:116463 ; oai:rcin.org.pl:116463 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Mar 7, 2020

In our library since:

Mar 7, 2020

Number of object content hits:

3

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/88239

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information