Object

Planned object

Title: Religia Miłosza

Creator:

Masłowski, Michał

Date issued/created:

2007

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2007)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. E. Bieńkowska, W ogrodzie ziemskim. Książka o Miłoszu. Warszawa 2004.
2. J. Błoński, Miłosz jak świat. Kraków 1998.
3. E. Czarnecka [R. Gorczyńska], komentarz autorski w: Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Komentarze. New York 1983.
4. D. Davie, Z kresów chrześcijaństwa: Mandelsztam i Miłosz. W zb.: Poznawanie Miłosza 2. Red. A. Fiut. Cz. 1: 1980-1998. Kraków 2000, s. 357-383.
5. Dissidences. Éd. C. Delsol , M. Masłowski, J. Nowicki. Paris 2005.
6. J. Dudek, Europejskie korzenie poezji Czesława Miłosza. Kraków 1995.
7. A. Fiut, Moment wieczny. Poezja Czesława Miłosza. Kraków 1998.
8. A. Fiut, W stronę Miłosza. Kraków 2003.
9. R. Gibellini, Panorama de la théologie au XXe siècle. Trad. J. Mignon. Paris 2004.
10. W. Gombrowiсz, Dziennik 1953-1956. Paryż 1971.
11. E. Kiślak, Walka Jakuba z aniołem. Czesław Miłosz wobec romantyczności. Warszawa 2000.
12. Księga Mądrości. Przeł. Cz. Miłosz. Paryż 1989.
13. A. LaCoque, R Riсoeur, Myśleć biblijnie. Przeł. E. Mukoid, M. Tarnowska. Kraków 2003.
14. M. Masłowski, Gest, symbol i rytuały polskiego teatru romantycznego. Warszawa 1998.
15. M. Masłowski, Kościół międzyludzki w „Ślubie” Gombrowicza. „Teksty Drugie” 1999, nr 1-2, s. 175- 187.
16. M. Masłowski, Synteza religijna Mickiewicza. W: Problemy tożsamości. Szkice mickiewiczowskie i (post)romantyczne. Lublin 2006.
17. A. Menсwel, Dialog nie dopowiedziany: Gombrowicz i Miłosz. W zb.: Poznawanie Miłosza 2. Red. A. Fiut. Cz. 2: 1980-1998. Kraków 2001, s. 125-155.
18. Cz. Miłosz, Druga przestrzeń. Kraków 2002.
19. Cz. Miłosz, Kroniki. Paryż 1987.
20. Cz. Miłosz, Metafizyczna pauza. Wybór, oprac., wstęp J. G romek. Kraków 1989.
21. Cz. Miłosz, Od tłumacza w: Księgi pięciu Megilot. Paryż 1982, s. 99-103.
22. Cz. Miłosz, Poezje. T. 1-3. Paryż 1981.
23. Cz. Miłosz, Rodzinna Europa. Paryż 1980.
24. Cz. Miłosz, Rok myśliwego. Paryż 1989.
25. Cz. Miłosz, Słowo wstępne tłumacza. W: Księga Hioba. Paryż 1981.
26. Cz. Miłosz, To. Warszawa 2000.
27. Cz. Miłosz, Widzenia nad zatoką San Francisco. Wyd. 4. Paryż 1988.
28. R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków 2001.
29. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Poznań 1980.
30. D. Ratajczak, Przestrzeń w dramacie i dramat w przestrzeni teatru. Poznań 1985.
31. I. Szymik, Problem teologicznego wymiaru dzieła literackiego Czesława Miłosza. Teologia literatury. Katowice 1996.
32. Ł. Tischner, Sekrety manichejskich trucizn. Miłosz wobec zła. Kraków 2001.

Issue:

4

Start page:

43

End page:

58

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information