Object

Title: Mitologia – mistyka – liturgia. W bezbożnym świecie późnej twórczości Mirona Białoszewskiego

Creator:

Gleń, Adrian

Date issued/created:

2007

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2007)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. G. Вataille, Doświadczenie wewnętrzne. Przeł. O. Hedeman. Warszawa 1998. ; 2. M. Białoszewski, Listy do Eumenid. „Teksty Drugie” 1991, nr 6, s. 83-136. ; 3. M. Białoszewski, Obmapywanie Europy. Aaameryka. Ostatnie wiersze. Warszawa 1988. ; 4. M. Białoszewski, Odczepić się. Warszawa 1978. ; 5. M. Białoszewski, Oho. Warszawa 1985. ; 6. M. Białoszewski, Rozkurz. Warszawa 1980. ; 7. M. Białoszewski, Stara proza. Nowe wiersze. Warszawa 1984. ; 8. M. Białoszewski, *** Wprawiony w wylot... „Poezja” 1976, nr 2, s. 11. ; 9. M. Białoszewski, Zawał. Warszawa 1978. ; 10. М. Вlaza SJ, Mistyka a liturgia. "Życie Duchowe” 2005, nr 1. ; 11. L. Boros, Mysterium mortis. Człowiek w obliczu ostatecznej decyzji. Przeł. В. Вialeсki. Warszawa 1974. ; 12. M. Buchowski, Etnologiczna interpretacja obrzędów przejścia. „Lud” 1985. ; 13. M. Butor, Powieść jako poszukiwanie. Wybór esejów. Przeł. J. Guze. Warszawa 1971. ; 14. R. Сaillois, Człowiek i sacrum. Przeł. A. Tatarkiewicz, E. Burska . Warszawa 1995. ; 15. Z. Chojnowski, Prywatna liturgia poety (na przykładzie poematu Witolda Wirpszy). W zb.: Literatura a liturgia. Red. J. Okoń. Łodź 1998, s. 334-343. ; 16. R. Cudak, Czytając Białoszewskiego. Katowice 1999. ; 17. S. Czerwik, Pojęcie liturgii według dokumentów reformy soborowej i nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego. W zb.: Misterium liturgii w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Red. J. Kopeć, H. Sobeczko, R. Pierskała. Opole 1995. ; 18. Dokumenty Soborów Powszechnych. Red. A. Baron, H. Pietras SJ. T. 1. Kraków 2001. ; 19. E. Durkheim, Elementarne formy życia religijnego. Przeł. A. Zadrożyńska. Wstęp, red. nauk. E. Tarkowska. Warszawa 1990. ; 20. M. Eliade, Aspekty mitu. Przeł. P. Mrówczyński. Warszawa 1998. ; 21. M. Eliade, Okultyzm, czary, mody kulturalne. Eseje. Przeł. I. Kania. Kraków 1992. ; 22. M. Eliade, Wprowadzenie do problemu inicjacji. Przeł. J. Kocjan. „Pismo Literacko-Artystyczne” t. 7 (1988), nr 5, s. 64-70. ; 23. J. Fazan, „Ale ja nie Bóg”. Teatr i kontemplacja w dziele Mirona Białoszewskiego. Kraków 1998. ; 24. J. Fazan, Fizjologia i metafizyka, czyli o „nudnociekawym byciu” jako temacie poezji Mirona Białoszewskiego. „Ruch Literacki” 1997, z. 203-213. ; 25. A. Gleń, Co zrobić z tą świętością? Motywy religijne w późnej twórczości Mirona Białoszewskiego. „Ruch Literacki” 2005, z. 1, s. 29-41. ; 26. A. Gleń, Początek myślenia Bycia. Białoszewski - Heidegger. „Ruch Literacki” 2001, z. 3, s. 313-329. ; 27. A. Gleń, „Świętość z musu”. Późna twórczość Mirona Białoszewskiego. „FA-Art” 2004, nr 1. ; 28. A. Gleń, Umiera Się. Śmierć w późnej twórczości Mirona Białoszewskiego .W zb.: Problemy współczesnej tanatologii. Red. J. Kolbuszewski. T. 6. Wrocław 2002. ; 29. A. Gleń, „ W tej latarni... ” Późna twórczość Mirona Białoszewskiego w perspektywie hermeneutycznej. Opole 2004. ; 30. A. Gleń, Wobec pustego Nieba. O braku sacrum w późnej twórczości Mirona Białoszewskiego. „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2003, nr 4, s. 219-237. ; 31. A. Grzegorczyk, Światłość i ciemność - kategorie współczesnej humanistyki. W: Anioł po katastrofie. Warszawa 1995. ; 32. M. Heidegger, Bycie i czas. Przeł. B. Baran. Warszawa 1994. ; 33. J. Jarzębski, Bóg ateistów: Schulz, Gombrowicz, Lem. W zb.: Religijne aspekty literatury polskiej XX wieku. Red. M. Jasińska-Wojtkowska, J. Święch. Lublin 1997, s. 183-199. ; 34. T. Komendant, Mironia. „Twórczość” 1999, nr 5, s. 102-108. ; 35. W. Krajka, Joseph Conrad. Konteksty kulturowe. Lublin 1995. ; 36. Th. Merton, Poezja i kontemplacja. Przeł. P. S. „Znak” 1959, nr 7/8, s. 899-915. ; 37. R. Nycz, Osoba w nowoczesnej literaturze: ślady obecności. W zb.: Osoba w literaturze i komunikacji literackiej. Red. E. Balcerzan, W. Bolecki. Warszawa 2000, s. 7-29. ; 38. G. O’Collins SJ, E.G. Farrugia SJ, Zwięzły słownik teologiczny. Kraków 1993. ; 39. R. Otto, Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych. Przeł. B. Kupis . Warszawa 1968. ; 40. P. Riсoeur, Funkcja symboliczna mitu. Przeł. H. Вortnowska. „Znak” 1968, nr 10, s. 1254-1258. ; 41. P. Ricoeur, Tożsamość osobowa. W: Filozofia osoby. Przeł. M. Frankiewiсz. Kraków 1992. ; 42. H. J. Sobeсzko, Zgromadzeni w imię Pana. Teologia znaku zgromadzenia liturgicznego. Opole 1999. ; 43. M. Sсheler, Problemy religii. PrzeŁ, wstęp A. Węgrzeсki. Posł. J. A. Kłoczowski. Kraków 1995. ; 44. A. Sobolewska, Maksymalnie udana egzystencja. Warszawa 1994. ; 45. K. Święcicka, Transcendentalizm Husserla a filozofia dialogu. Warszawa 1993. ; 46. K. Tarnowski, Człowiek i świętość. „Znak” 1966, nr 7/8, s. 1003-1012. ; 47. J. Tischner, Fenomenologia jako wydarzenie w kulturze. W zb.: Edyta Stein. Filozof i świadek epoki. Red. J. Piecuch. Opole 1997. ; 48. To, w czym się jest. Rozmowa A. Trznadel-Szczepanek z M. Białoszewskim. „Twórczość” 1983, nr 9, s. 23-38. ; 49. B. Tokarz, Peryferie Białoszewskiego. W: Mit literacki. Od mitu rzeczywistości do zmiany substancji poetyckiej. Katowice 1983. ; 50. J. Tomkowski , Mistyka i herezja. Wrocław 1993. ; 51. S. Weil, Świadomość nadprzyrodzona. Przeł. A. 0lędzka-Frybesowa. Wybór, oprac. J. Nowak. Warszawa 1986. ; 52. M. Werner, Jak 53. T. Węcławski, Wspólny świat religii. Kraków 1995.można dziś mówić o poezji Mirona Białoszewskiego. „Pamiętnik Literacki” 1995, z. 4, s. 63-91. ; 54. J. Wierusz Kowalski, Dramat a kult. Warszawa 1977. ; 55. C. Wodziński, Heidegger i problem zła. Warszawa 1997. ; 56. J. Woronczak, Rola kulturowa liturgii jako lektury zinstytucjonalizowanej. W zb.: Tekst sakralny. Tekst inspirowany liturgią. Red. G. Habrajska. Łódź 1997, s. 69-73.

Issue:

4

Start page:

59

End page:

72

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:116465 ; oai:rcin.org.pl:116465 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Mar 7, 2020

In our library since:

Mar 7, 2020

Number of object content hits:

2

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/88241

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information