Object

Title: „Ewangelia według Marka” w tłumaczeniu Czesława Miłosza

Creator:

Felski, Wiesław

Date issued/created:

2007

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2007)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Biblia brzeska (Biblia święta, to jest Księgi Starego i Nowego zakonu, właśnie z żydowskiego, greckiego i łacińskiego, nowo na polski język, z pilnością i wiernie wyłożone). Oprac. Calvin Institute. Kraków 2003. ; 2. Biblia święta, to jest całe Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu z hebrajskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przełożone. [Biblia gdańska]. Warszawa 1964. ; 3. F. Belo, Lecture matérialiste de l’évangile de Marc. Paris 1975. ; 4. D. Вieńkowska, Polskistyl biblijny. Łódź 2002. ; 5. P. Binek, Polskie tłumaczenia „Ewangelii św. Marka”. „Rozprawy Komisji Językowej WTN” t. 22 (1996), s. 82. ; 6. F. Blass, A. Debrunner, A Greek Grammar of the „ New Testament” and other early Christian Literature. Chicago 1995. ; 7. R. Brandstaetter, Księgi Nowego Przymierza. Kraków 2003. ; 8. J. Browman, The Gospel of Mark. Leiden 1965. ; 9. J. Czerski, Opowiadanie biograficzne o Jezusie jako Synu Bożym. „Scriptura Sacra” 1999, nr 3, s. 124. ; 10. Ewangelia według św. Marka. Przeł. Cz. Miłosz. „Znak” 1977, nr 11/12, s. 1239-1278. ; 11. Ewangelia według św. Marka. - Apokalipsa. Przeł. Cz. Miłosz. Paryż 1979. ; 12. J. Flis, Myśl eklezjalna według św. Marka. „Scriptura Sacra” 1999, nr 3, s. 158. ; 13. P. Florenski, Ikonostas. W: Ikonostas i inne szkice. Przeł. Z. Podgórzec. Warszawa 1981. ; 14. G. Goldenberg, On Direct Speech and the Hebrew Bible. W zb.: Studies in Semitic Linguistics. Selected Writing. Ed. G. Goldenberg. Jerusalem 1998, s. 201-203. ; 15. M. J. Haren, The Naked Young Man: a Historian’s Hypothesis on Mark 14, 51-52. „Biblica” t. 79 (1998). ; 16. D. J. Harrington, Ewangelia wg św. Marka. W zb.: Katolicki komentarz biblijny. Red. nauk. R. E. Brown, J. A. Fitzmayer, R. E. Murphy. Red. wyd. poi. W. Chrostowski. Przeł. K. Bardski [i in.]. Warszawa 2001. ; 17. E. Haulotte, Symbolique du vêtement selon „La Bible ”. Paris 1966. ; 18. J. P. Heil, Mark 14, 1-52: Narrative Structure and Reader-Response. „Biblica” t. 71 (1990). ; 19. P. Hemperek, Od wydawcy. W: „ Ewangelia Marka ” w tłumaczeniu Czesława Miłosza. Lublin 1989, s. 4. ; 20. Z. Kijas, „Homo creatus est”. Ekumeniczne studium antropologii Pawła Florenskiego i Hansa Ursa von Balthasara. Kraków 1996. ; 21. G. S. Kremer, Komentarz historyczno-kulturowy do „Nowego Testamentu”. Warszawa 2000. ; 22. Księga Koheleta. Przeł. Cz. Miłosz. „Tygodnik Powszechny” 1977, nr 11, s. 5. ; 23. J. Kudasiewicz, Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa Syna Bożego (Mk 1, 1). „Roczniki Teologiczne” 1996, nr 1, s. 89. ; 24. J. Kudasiewicz, Święty Marek ewangelista jako pisarz i teolog. „Znak” 1977, nr 11/12, s. 1279-1304. ; 25. H. Langkammer, Ewangelia według św. Marka. Poznań-Warszawa 1977. ; 26. J. Łotman, Słowny znak przedstawiający. W: Struktura znaku artystycznego. Przeł. A. Tanalska. Warszawa 1984. ; 27. M. Miklaszewska, Rozmowa z Czesławem Miłoszem. „Poezja” 1981, nr 5/6, s. 130. ; 28. Cz. Miłosz, Księgi biblijne. Kraków 2003. ; 29. Cz. Miłosz, Lektury. W: Wiersze. T. 3. Kraków 2003, s. 99. ; 30. Cz. Miłosz, Podróżny świata - rozmowy z Renatą Gorczyńską. Kraków 2002. ; 31. Z. J. Nowak, Czesław Miłosz jako tłumacz „Biblii”. „Przegląd Humanistyczny” 1987, nr 7/8, s. 12. ; 32. W. Panas, Wkręgu metody semiotycznej. Lublin 1991. ; 33. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. [Biblia warszawska]. Oprac. Komisja Przekładu Pisma Świętego. Warszawa 1975. ; 34. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Przeł. J. Wujek. Oprac. S. Styś, W. Lohn. Kraków 1962. ; 35. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich. [...]. [Biblia Tysiąclecia], Wyd. 3, popr. Poznań 1980. ; 36. T. Polk, Paradigms, Parabole and Měšālim: On Reading the Měšāl in Scripture. „Catholic Biblical Quarterly” t. 45 (1983). ; 37. J. M. Robinson, The Literary Composition o f Mark. W: L’Évangile selon Marc. Red. M. Sabbre. Leuven 1974, s. 11-19. ; 38. J. Salij, O biblijnych przekładach Czesława Miłosza. „Więź” 1981, nr 3, s. 82-83. ; 39. R Skarga, Żywoty świętych. Kraków 2000. ; 40. Słownik etymologiczny. Red. A. Bańkowski. T. 2. Warszawa 2000, s. 92. ; 41. Słownik języka polskiego. Red. M. Orgelbrand. T. 2. Wilno 1861, s. 1425. ; 42. Słownik polszczyzny XVI wieku. Red. M. R. Mayenowa. T. 23. Warszawa 2000, s. 39—40. ; 43. B. Szczepińska, Ewangelie tylekroć tłumaczone. Studia o przekładach i przekładaniu. Gdańsk 2005. ; 44. J. B. Szlaga, Przy stole słowa Bożego. T. 5. Peplin 2000. ; 45. V. Taylor, The Gospel According to St. Marc. London 1967. ; 46. Thesaurus Graecae Lingua. Ab H. Stephano. T. 7. Paris 1910. ; 47. A. Vanhoye, La Fuit du l’homme nu (Me 14, 51—52). „Biblica” t. 52 (1971). ; 48. M. Wojciechowski, Czynności symboliczne Jezusa. „Studia z Biblistyki” t. 6 (1991), s. 87. ; 49. M. Wolniewicz, Słowo wstępne. W: Ewangelia według Marka. Przeł. Cz. Miłosz. Poznań 1981, s. 95-96.

Issue:

4

Start page:

125

End page:

139

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:116469 ; oai:rcin.org.pl:116469 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Mar 7, 2020

In our library since:

Mar 7, 2020

Number of object content hits:

3

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/88245

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information