Object

Planned object

Title: Jakub Sobieski czy Jakub Szczawiński autorem mowy na pogrzebie Andrzeja Boboli?

Creator:

Barłowska, Maria

Date issued/created:

2007

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2007)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. W. Adrianowic, Kazanie na pogrzebie [...] Władysława Słuszki [...]. [B.m.] 1630.
2. М. Barłowska, Jakub Sobieski pamięci wielkiego kawalera, Bartłomieja Nowodworskiego wraz z tekstem mowy „Rzecz JMPana Jakuba Sobieskiego na pogrzebie sławnej pamięci Wielkiego Kawalera... ” Szczecin 2006.
3. M. Bembus, Wizerunk szlachcica prawdziwego na pogrzebie Wielmożnego Pana Jego Mci Pana Andrzeja Bobole z Wielkich i Małych Piasków [...]. Wilno 1629.
4. Condolentia od Wielebnej Kapituły Poznańskiej na pogrzebie wiecznej pamięci godnego, Jaśnie Wielmożnego i Najprzewielebniejszego Jego M[oś]ci Ks[iędza] Andrzeja z Szołdr Szołdrskiego, biskupa poznańskiego. Przez jednego konfratra z Ichmościów uczyniona [Poznań 1650] (egz. Bibl. Jag., sygn. 17195I).
5. J. Długosz, Jakub Sobieski. 1590-1646. Parlamentarzysta, polityk, podróżnik i pamiętnikarz. Wrocław 1989.
6. W. Dobrowolska, Bobola Andrzej h. Leliwa. Hasło w: Polski słownik biograficzny, t. 2 (1936), s. 153-154.
7. Katalog rękopisów. Seria III. Zbiory Ordynacji Zamojskiej. T. 2. Oprac. B. Smoleńska, przy współudz. K. Muszyńskiej. Warszawa 1991.
8. [R. Leszczyński], Jaśnie WJMP Rafał, na Lesznie hrabia, wojewoda poznański [...], dziękując zgromadzonym na żałobny akt pogrzebu JW Jej Mości Pani Wojewodziny Ruskiej, w kościele lwowskim oo. jezuitów, mówił. Leszno 1687. Druk. M. Buk.
9. J. Mieszkowski, Oratio in funere Nobilis ac Generosi Domini, D. Urielis a Krzywosądz Krzywosądzki, auditoris philosophiae in Collegio Posnaniensis Societatis Jesu, habita [...] in templo eius colegii. Poznań [1644]. Druk. W. Regulus (egz. Bibl. Czart., sygn. 28 443 I)
10. Mowa do Gości na pogrzebie J[ego]m[oś]ci Pana Podkomorzego Koronnego. Rkps Ossol. 400 II, s. 29.
11. Mowa [...] Jana na Jabłoniu Jabłonowskiego, wojewody i generała ziem ruskich, [...] na pogrzebie JWJMP, P[ani] Krystyny z Lubomirskich Potockiej, wojewodziny krakowskiej [...], w kościele krasnostawskim [...] 1699, die 9 Nov[embris]. В. m. r.
12. Mowa JMP Kazimierza Krasnodębskiego na akt pogrzebowy śp. WJMP Jakuba z Chalca na Bartkowie Chaleckiego [...], dnia 7 lipca roku 1698 w kościele knychowskim odprawujący się ordynowana. B. m. r.
13. Mowa [...] Krzysztofa Radziwiłła [...] na pogrzebie [...] Krzysztofa Sapiehy, wojewodzica wileńskiego [...], w kościele ś. Michała [...] miana 27 Novemb[ris] 1631. Różana 1632 (egz. Bibl. Narod., sygn. W. 1. 35).
14. K. Niesiecki, Herbarz polski. T. 8. Lipsk 1841.
15. J. Ochmann, Sejmy z lat 1615-1616. Wrocław 1970.
16. J. Pisarski, Mówca polski, albo wielkich senatorów powagą i ojczystą wymową oratorów sejmowe ipogrzebne mowy [...]. T. 1. Kalisz 1668, ss. 2 nlb. Druk. Coli. SJ.
17. B. Rok, Druki żałobne w dawnej Polsce XVI-VIII w. W zb.: Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI-XVIII w. Kultura życia i śmierci. Red. H. Suchojad. Warszawa 2001.
18. Rzecz JM Pana Jakuba Sobieskiego, starosty krasnostawskiego, na pogrzebie sławnej pamięci Wielkiego Kawalera, w Warszawie u ś. Jana w kaplicy świętokrzyskiej, proboszcza warszawskiego nazwanej, pochowanego pod czas sejmowy w Roku Pańskim 1625, dnia 18 lutego. Warszawa 1625. Druk. J. Rossowski.
19. M. Skwara, O dowodzeniu retorycznym w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII wieku. Szczecin 1999.
20. Sz. Starowolski, Monumenta Sarmatarum, viam universae carnis ingressorum. Kraków 1655, s. 714. Druk. Wdowy i Dziedziców F. Cezarego.
21. J. Szczawiński, Lituanicarum Societatis Jesu Historiarum provincialium pars prima. Wilno 1768. Druk. Akad.
22. Z. Trawicka, Mowy weselne i pogrzebowe Jakuba Sobieskiego. W zb.: Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI-XVIII w. Kultura życia i śmierci. Red. H. Suchojad. Warszawa 2001.
23. K. Zaliwski, Lament żałosny na pogrzeb Wielmożnej Paniej Jej Mości P. Anny Kopciowej [...]. [B. m.] 1616.

Issue:

4

Start page:

155

End page:

165

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information