Object

Planned object

Title: Socrealistyczny apokryf a kult komunistycznych świętych

Creator:

Obremski, Krzysztof

Date issued/created:

2006

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 2 (2006)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. M. Adamczyk, Biblijno-apokryficzne narracje w literaturze staropolskiej do końca XVI wieku. Poznań 1980.
2. J. Anderman, Fotografie. Lenin. „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 149, s. 20.
3. D. Bawoł, „Przymierze” Zofii Kossak jako apokryficzne dzieje Abrahama. „Pamiętnik Literacki” 2003, z. 4, s. 83-98.
4. H. Bobińska, Soso. Dziecięce i szkolne lata Stalina. Warszawa 1953.
5. „Cały świat nie pomieściłby ksiąg". Staropolskie opowieści i przekazy apokryficzne. Wyd. W. R. Rzepka, W. Wydra. Wstęp M. Adamczyk. Warszawa 1996.
6. J. Domański, Patrystyczne postawy wobec dziedzictwa antycznego. W zb.: Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych. Białystok 1992.
7. J. German, Opowiadania o Feliksie Dzierżyńskim. Przeł. R. Karst. Warszawa 1951.
8. R. Imos, Święci sowieccy. W zb.: Nadprzyrodzone. Red. E. Przybył. Kraków 2003, s. 149-170.
9. J. A. Kalinowska OSB, Stanisław Hozjusz jako humanista (1504-1579). Studium z dziejów kultury renesansowej. Olsztyn 2004.
10. B. Krzywobłocka, Opowieść o Feliksie. Warszawa 1979.
11. M. Kula, Religiopodobny komunizm. Kraków 2003.
12. R. Kupiecki, „Natchnienie milionów". Kult Stalina w Polsce 1944-1956. Warszawa 1993.
13. W. I. Lenin, O kulturze proletariackiej. W: Lenin o literaturze. Artykuły i fragmenty. [Wyd. 3, przejrz. i rozszerz.]. Warszawa 1951.
14. W. I. Lenin, Socjalizm a religia. Cyt. za: K. Marks, F. Engels, W. Lenin, O religii. Wybór. Warszawa 1984, s. 416.
15. J. Łukasiewicz, Mitologie socrealizmu. „Odra” 1996, nr 11, s. 36-44.
16. K. Marks, F. Engels, Dzieła wybrane. T. 1. Warszawa 1949.
17. A. E. Naumow, Apokryfy w systemie literatury cerkiewnosłowiańskiej. Wrocław 1976.
18. K. Obremski, „Inżynier dusz ludzkich" w muzeum literatury dawnej. Nad książką Heleny Bobińskiej „Soso ". „Pamiętnik Literacki” 2003, z. 4, s. 133-164.
19. K. Obremski, Księgi kanoniczne i apokryf („Krótki kurs WKP{b} - „Józef Stalin. Krótki życiorys” - „Soso. Dziecięce i szkolne lata Stalina”). W zb.: Presja i ekspresja. Zjazd szczeciński i socrealizm. Red. D. Dąbrowska, P. Michałowski. Szczecin 2002.
20. K. Obremski, Wielki Językoznawca - „pokora w parze z majestatem” i scholastyka. „Teksty Drugie” 2002, nr 1/2, s. 226-234.
21. J. K. Rubinkowski, Promienie cnót królewskich po śmiertelnym zachodzie Najjaśniejszego Słońca Augusta II. Poznań 1742.
22. M. Zawodniak, Literatura dla dzieci i młodzieży. Hasło w: Słownik realizmu socjalistycznego. Red. Z. Łapiński, W. Tomasik. Kraków 2004, s. 123.

Issue:

2

Start page:

65

End page:

74

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information