Object

Planned object

Title: Realizm przełomu. Tekst wewnętrzny w prozie Fiodora Dostojewskiego

Creator:

Pietrzak, Przemysław

Date issued/created:

2006

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 2 (2006)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. A. N. Afanasjew, Narodnyje russkije skazki. Ried. L. G. Barag, N. W. Nowikow. T. 1-3. Moskwa 1984-1986.
2. M. Bachtin, Epos i powieść. Formy czasu i czasoprzestrzeni w powieści. W: Problemy literatury i estetyki. Przeł. W. Grajewski. Warszawa 1982.
3. M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego. Przeł. A. i A. Goreniowie. Weryfik. przekł., wstęp i oprac. S. Balbus. Kraków 1975.
4. M. Bal, Narratologie. (Essais sur la signification narrative dans quatre romans modernes). Paris 1977.
5. K. Bartoszyński, „Rękopis znaleziony w Saragossie” - „Szkatułka” i powieść. W: Powieść w świecie literackości. Warszawa 1991.
6. F. Dostojewski, Bracia Karamazow. Powieść w czterech częściach z epilogiem. Przekład [i posł.] A. Pomorski. Kraków 2004.
7. F. M. Dostojewskij, Połnoje sobranije soczinienij. Ried. G. Bazanow. T. 14-15. Leningrad 1976.
8. M. Eliade, Sacrum, mit, historia. Wybór esejów. Wybrał M. Czerwiński. Tłum. A. Tatarkiewicz. Warszawa 1972.
9. P. Evdokimov, Prawosławie. Przeł. J. Klinger. Warszawa 1986.
10. M. Fludernik, Towards a „Natural” Narratology. London - New York 1996.
11. B. Gasparow, Iz nabludienij nad motiwnoj poetikoj „Mastiera i Margarity” M. Bułgakowa. W: Litieraturnyje lejtmotiwy. Moskwa 1994.
12. G. Genette, Figures III. Paris 1972.
13. M. Holquist, Dostoevsky and the Novel. Princeton, New Jersey, 1977.
14. W. Kuskow, Motiwy driewnierusskoj litieratury w romanie Fiodora M. Dostojewskogo „Bratja Karamazowy”. „Wiestnik Moskowskogo Gosudarstwiennogo Uniwiersitieta”, seria 10: Fiłołogija, 1971, nr. 5.
15. G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu. Przekład i wstęp T. P. Krzeszowski. Warszawa 1988.
16. Language in Culture and Society. A Reader in Linguistics and Anthropology. Ed. D. Hymes. New York, Evanston, London, 1964.
17. Ju. M. Łotman, Riealizm russkoj litieratury 60-ch godow. Leningrad 1974.
18. A. Melberg, Teorie mimesis. Repetycja. Przeł. J. Balbierz. Kraków 2002.
19. E. Mieletynski, Poetyka mitu. Przeł. J. Dancygier. Warszawa 1981.
20. Nowyje aspiekty wizuczenii Dostojewskogo. Ried. W. Kuskow. Pietrozawodsk 1994.
21. P. Pietrzak, Metafora w języku myśli i kulturze. Nietzsche, Lakoff i Johnson. „Rubikon” 2000, z. 4, s. 98-105.
22. P. Pietrzak, Na granicy dialogu. Język i etyka w powieści "Zbrodnia i kara" Fiodora Dostojewskiego. „Teksty Drugie” 2003, z. 2/3, s. 282-302.
23. P. Pietrzak, Narracja literacka i świadomość językowa. W zb.: Narracja i tożsamość. T. 2: Antropologiczne problemy literatury. Red. W. Bolecki, R. Nycz. Warszawa 2004, s. 180-192.
24. P. Pietrzak, Słowo ludzkie i słowo Boskie. Znaczenia i układy motywów w "Braciach Karamazow" Fiodora Dostojewskiego. „Pamiętnik Literacki” 2003, z. 4, s. 165-192.
25. G. B. Ponomariowa, Żitijnyj krug Iwana Karamazowa. W zb.: Dostojewskij. Matieriały i issledowanija. T. 9. Ried. G. M. Fridlender. Leningrad 1991.
26. W. Propp, Historyczne korzenie bajki magicznej. Przeł. J. Chmielewski. Warszawa 2003.
27. W. Propp, Morfologia bajki. Przeł. W. Wojdyga-Zagórska. Warszawa 1976.
28. W. Propp, Russkaja skazka. Moskwa 2000.
29. R. Przybylski, Stawrogin. [1972]. W: M. Janion, R. Przybylski, Sprawa Stawrogina. Posł. T. Komendant. Warszawa 1996, s. 5-43.
30. Tz. Todorov, Ludzie-opowieści. Przeł. R. Zimand. „Pamiętnik Literacki” 1973, z. 1, s. 269-281.
31. I. Toporow, O strukturie romana Dostojewskogo w swiazi s archaicznymi schiemami mifołogiczeskogo myszlenija. W: Mif, rituał, simwoł, obraz. Issledowanija w obłasti mifopoeticzeskogo. Moskwa 1994.
32. B. Uspienski, Digłosija i dwujazyczije w istorii russkogo litieraturnogo jazyka. „International Journal of Slavic Linguistics and Poetics” t. 27 (1983).
33. B. Uspienski, Dualistyczny charakter średniowiecznej kultury rosyjskiej. W zb.: Semiotyka dziejów Rosji. Wybór i przekład B. Żyłko. Łódź 1993.
34. B. Uspienski, Historia i semiotyka. Przeł. i przedm. opatrzył B. Żyłko. Gdańsk 1998.
35. B. Uspienski, Istorija russkogo litieraturnogo jazyka (XI-XVII ww.). Moskwa 1987.
36. B. Uspienski, Jazykowaja situacyja i jazykowoje soznanije w Moskowskoj Rusi. Wosprijatije cerkownosławianskogo i russkogo jazyka. W: Izbrannyje trudy. T. 2. Moskwa 1996.
37. B. Uspienski, Jazykowa situacyja Kijewskoj Rusi i jejo znaczenije dla istorii russkogo litieraturnogo jazyka. Moskwa 1983.
38. B. Uspienski, Kratkij oczerk istorii russkogo litieraturnogo jazyka (XI-XIX ww.). Moskwa 1994.
39. W. Je. Wietłowska, Dostojewskij i poeticzeskij mir driewniej Rusi. „Trudy Otdieła driewnierusskoj litieratury Instituta russkoj litieratury AN SSSR”, t. 28 (Leningrad 1974).
40. W. Je. Wietłowska, Litieraturnyje i folkłornyje istoczniki „Bratjew Karamazowych”. W: Dostojewskij i russkije pisatieli. Tradicyja, nowatorstwo, mastierstwo. Moskwa 1971.
41. W. Je. Wietłowska, Poetika „Bratjew Karamazowych”. Leningrad 1977.
42. W. Je. Wietłowska, Simwolika cziseł w „Bratjach Karamazowych”. „Trudy Otdieła driewnierusskoj litieratury Instituta russkoj litieratury AN SSSR” t. 26 (Leningrad 1971).
43. I. Wiszenskij, Soczinienija. Moskwa-Leningrad 1955.
44. Z pism Fiodora Dostojewskiego. Red. P. Hertz. T. 9: Sobowtór. I inne opowiadania. Tłum. S. Pollak. Warszawa 1962.
45. Z dzieł Fiodora Dostojewskiego. T. 1-14. London-[Warszawa] 1992-1999.

Issue:

2

Start page:

127

End page:

153

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information