Object structure

Title:

Variability of the Lithic Raw Material in the Upper and Late Palaeolithic sites in Southeastern Poland

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 56 (2018)

Creator:

Bobak, Dariusz ; Połtowicz-Bobak, Marta

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

il., 24 cm

Subject and Keywords:

Polska południowo-wschodnia ; surowce ; paleolit górny ; paleolit późny

Abstract:

In terms of supply of good quality raw materials for stone tool manufacture, the area of southeastern Poland is rather poor. Considering research conducted so far, there are only few sites that can be the basis for analysis. Nevertheless, certain phenomena seem to be characteristic on sites in southeastern Poland in the later phase of the Upper Palaeolithic and in the Late Palaeolithic. There are usually more than one kind of raw material present. Apart from local erratic flint, imported Świeciechów (grey white-spotted) and ‘chocolate’ flint dominate. The presence of both Jurassic (areas near Cracow) and Volhynian flints are poorly recorded, whereas resources from the south are almost absent. These imported raw materials indicate the existence of particularly strong relations linking the areas of southeastern Poland with the Sandomierz Upland, and much weaker relationships with the territories of Lesser Poland and Western Ukraine

References:

Bobak, D., Łanczont, M., Nowak, A., Połtowicz-Bobak, M. and Tokarczyk, S. 2010. Wierzawice st. 31 – nowy ślad osadnictwa magdaleńskiego w Polsce południowo-wschodniej, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 31, 63–78 ; Bobak, D. and Połtowicz-Bobak, M. 2015. Materiały świderskie ze stanowiska Łąka 1–16 (pow. rzeszowski) na tle osadnictwa w Polsce południowo-wschodniej, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 34, 9–16 ; Gębica, P. and Mitura, P. 2005. Wstępne wyniki badań geomorfologiczno-archeologicznych przeprow¬adzonych na stanowisku nr 4 w Terliczce k. Rzeszowa. In M. Kuraś (ed.), Archeologia Kotliny Sandomierskiej 4, Stalowa Wola, Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, 19–38 ; Kozłowski, J.K. 2013. Raw materials procurement on the Late Gravettian of the Carpathian Basin. In Z. Mester (ed.), The lithic raw material sources and interregional human contact in the northen carpathian regions, Kraków–Budapest, 63–85 ; Łanczont, M., Madeyska, T., Muzyczuk, A. and Valde-Nowak, P. 2002. Hłomcza – stanowisko kultury magdaleńskiej w Karpatach polskich. In J. Gancarski (ed.), Starsza i środkowa epoka kamienia w Karpatach polskich, Krosno, 147–187 ; Łaptaś, A., Mitura, P. Muzyczuk, A., Olszewska, B., Paszkowski, M. and Valde-Nowak, P. 2002. Krzemień z Birczy. Geologia i wykorzystywanie w pradziejach. In J. Gancarski (ed.), Starsza i środkowa epoka kamienia w Karpatach polskich, Krosno, 315–337 ; Mitura, P. and Pasieka, A. 2005. Materiały krzemienne ze stanowiska 1 w Nowej Wsi, gm. Trzebownisko, woj. podkarpackie, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 26, 5–24 ; Mitura, P., Pasieka, A. and Słowik, K. 2005. Late Palaeolithic materials from site 4 in Rudna Wielka, Świlcza commune, podkarpackie voivodship, Sprawozdania Archeologiczne 57, 421–441 ; Osiński, K. 1932. Najstarsze ślady człowieka dyluwialnego w Przemyślu, Ziemia 19, 278 ; Pawłowska, M., Petrykowski, S. and Valde-Nowak, P. 2003. Verification surface studies of the Upper Palaeolithic site at Ujazd county of Jasło (Poland), Praehistoria 4–5, 153–164 ; Pelisiak, A. 2016. Krzemienie narzutowe w społecznościach młodszej epoki kamienia i wczesnego okresu epoki brązu wschodniej części Karpat polskich i Podkarpacia. In W. Borkowski, B. Sałacińska and S. Sałaciński (eds), Krzemień narzutowy w pradziejach, Warszawa, Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach 8, 193–212 ; Połtowicz, M. 2005. Wykorzystanie i dystrybucja surowców kamiennych w paleolicie Polski południowo-wschodniej. In M. Kuraś (ed.), Archeologia Kotliny Sandomierskiej Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli 4, Stalowa Wola, 183–193 ; Połtowicz, M. 2006. The eastern borders of the Magdalenian culture range, Analecta Archaeologica Ressoviensia 1, 11–28 ; Połtowicz-Bobak, M. 2013. Wschodnia prowincja magdalenienu, Rzeszów ; Połtowicz-Bobak, M. and Bobak, D. 2007. Materiały krzemienne ze stanowiska Terliczka 5, woj. Rzeszów, Unpublished conservation study, Rzeszów ; Połtowicz-Bobak, M., Bobak, D. and Gębica, P. 2014. Nowy ślad osadnictwa magdaleńskiego w Polsce południowo-wschodniej. Stanowisko Łąka 11–16 w powiecie rzeszowskim, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 35, 237–248 ; Poradyło, W., Bobak, D., Pasterkiewicz, W. and Połtowicz-Bobak, M. 2014. Wielokulturowe stanowisko nr 5 w Palikówce. Rzeszów, Via Archeologica Ressoviensis ; Talar, A. 1967. Schyłkowopaleolityczna pracownia krzemieniarska w Durdach pow. Tarnobrzeg, Materiały Archeologiczne 8, 75–83 ; Talar, A. 1968. Paleolit schyłkowy w południowo-wschodniej Polsce, Rocznik Muzeów Województwa Rzeszowskiego 1, 5–31 ; Tomaszewski, A.J. and Libera, J. 2007. Paleolityczne materiały z Przemyśla w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego (dzieje kolekcji), Rocznik Przemyski 43 (2), 3–10 ; Valde-Nowak, P. 1991. Studies in Pleistocene settlement in the Polish Carpathians, Antiquity 65, 593–606 ; Valde-Nowak, P. Łanczont, M. and Pawłowska, M. 2005. The Upper Palaeolithic Site at Ujazd (Polish Carpatians), Acta Archaeologica Carpathica 40, 5–26 ; Valde-Nowak, P. 2013. The North-Carpathians province of silica rock during Stone Age. In Z. Mester (ed.), The lithic raw material sources and interregional human contacts in the northern Carpathian regions, Kraków, 87–98

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

56

Start page:

11

End page:

21

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0066-5924 ; doi:10.23858/APa56.2018.001

Source:

IAiE PAN, sygn. P 357 ; IAiE PAN, sygn. P 358 ; IAiE PAN, sygn. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

×

Citation

Citation style: