Object

Title: Contribution to Understanding the Distribution of ‘Chocolate’ Flint on the Polish Lowlands in the Early Neolithic: Kruszyn, Site 13

Creator:

Kabaciński, Jacek

Date issued/created:

2018

Resource Type:

Article

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 56 (2018)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill., 24 cm

Abstract:

Abstakt “Chocolate’”flint was the main raw material used by the Early Neolithic Linear Band Cul¬ture (LBK) groups in the Polish Lowlands. Since the second (note) phase of the development of this culture, the early farmers developed a complex system of distribution of ‘chocolate’ flint within the great-valleys zone of the Lowlands. Concretions of raw flint were transported by the Vistula river from the outcrops located on the southeastern slopes of the Świętokrzyskie (Holy Cross) Mountains to Kuyavia. They were worked into cores and processed in settlements close to the Vistula valley. Cores and blades/flakes were also exported to distant locations to the west as far as the Lower Oder basin area. One would expect the existence of specialised workshops providing materials for such a mass distribution. Kruszyn site 13, Włocławek distr., is the first LBK ‘chocolate’ flint workshop discovered close to the Vistula river concentrated on production of blades. This site fits well into the LBK flint distribution system developed on the Lowlands

References:

Balcer, B. 1983. Wytwórczość narzędzi krzemiennych w neolicie ziem Polski, Wrocław, Ossolineum ; Czekaj-Zastawny, A. 2011. Kultura ceramiki wstęgowej rytej. In I. Sobkowiak-Tabaka (ed.), Osadnictwo pradziejowe, wczesnośredniowieczne i nowożytne na stanowisku Kruszyn 13 (AUT 104), gm. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, Poznań, Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences, Manuscript in The National Heritage Board of Poland (Narodowy Instytut Dziedzictwa) ; Czerniak, L. 1994. Wczesny i środkowy okres neolitu na Kujawach, Poznań ; Domańska, L. 1989. Reception of Little Poland flint raw material by Kuiavian Communities of the Band Tradition. In A. Cofta-Broniewska (ed.), Prehistoric contacts of Kuiavian communities with other Europeans Peoples, Archeologia Interregionalis 10, 77–87 ; Domańska, L. 1995. Geneza krzemieniarstwa kultury pucharów lejkowatych na Kujawach, Łódź ; Domańska, L. and Kabaciński, J. 2000. Krzemieniarstwo społeczności późnoneolitycznych. In A. Kośko (ed.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego, t. III, Kujawy, cz. 4, Poznań, 379–391 ; Kabaciński, J. 2010. Przemiany wytwórczości krzemieniarskiej społeczności kultur wstęgowych strefy wielkodolinnej Niżu Polskiego, Poznań ; Kabaciński, J. 2011. Wytwórczość krzemienna społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej na stanowisku nr 13 (AUT 104) w Kruszynie. In I. Sobkowiak- Tabaka (ed.), Osadnictwo pradziejowe, wczesnośredniowieczne i nowożytne na stanowisku Kruszyn 13 (AUT 104), gm. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, Poznań, Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences, Manuscript in The National Heritage Board of Poland (Narodowy Instytut Dziedzictwa) ; Kobusiewicz, M. 1997. Sources of Flint on the West Polish Plain. In R. Schild and Z. Sulgostowska (eds), Man and Flint. Proceedings of the VII-th International Flint- Symposium: Warszawa - Ostrowiec Świętokrzyski, September 1995, Warszawa, 83–90 ; Kobusiewicz, M. 1999. Ludy łowiecko-zbierackie północno-zachodniej Polski, Poznań ; Kozłowski, J. K. and Kozłowski, S. K. 1977. Epoka kamienia na ziemiach polskich, Warszawa ; Lech, J. 1979. Krzemieniarstwo w kulturze społeczności ceramiki wstęgowej rytej w Polsce. Próba zarysu. In W. Wojciechowski (ed.) Początki neolityzacji Polski południowo-zachodniej, Wrocław, 121–136 ; Lech, J. 1981. Górnictwo krzemienia społeczności wczesnorolniczych na Wyżynie Krakowskiej. Koniec VI tysiąclecia – 1 połowa IV tysiąclecia p.n.e., Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź ; Schild, R. 1971. Lokalizacja prahistorycznych punktów eksploatacji krzemienia czekoladowego na północno-wschodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich, Folia Quaternaria 39, 1–61 ; Schild, R., Marczak, M. and Królik, H. 1975. Późny mezolit. Próba wieloaspektowej analizy otwartych stanowisk piaskowych, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

56

Start page:

79

End page:

87

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:73277 ; oai:rcin.org.pl:73277 ; 0066-5924 ; doi:10.23858/APa56.2018.006

Source:

IAiE PAN, call no. P 357 ; IAiE PAN, call no. P 358 ; IAiE PAN, call no. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information