Object

Title: Neolithic Flint Axes Made from Cretaceous flint of the Bug and Neman Interfluve in the Collection of the Museum of Podlasie in Bialystok

Creator:

Lepionka, Hubert

Date issued/created:

2018

Resource Type:

Article

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 56 (2018)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill., 24 cm

Abstract:

The aim of the article is to present and characterize the collection of flint axes made of Cretaceous flint from the interfluve of the Bug River and Neman that morphologically resemble the forms from the Neolithic cultures of the Polish Lowland (the Funnel Beaker Culture, Globular Amphorae Culture and Corded Ware Cultures). This group of objects consists of 10 items found in the Podlasie region. The presented axes are a small part of a large collection (50 flint axes) exhibited in the Museum of Podlasie in Bialystok. A new term for local Cretaceous flint has been introduced for the purpose of this study. Until now, this type of flint was known as Northeastern Flint, and although research to define this term has been done, it has never been fully finalized. Because of that, the author of this study has coined a new and more suitable term: Cretaceous flint from the interfluve of the Bug River and Neman. This includes a group of Cretaceous flints from the Podlasie area and contains all the local variations of it: Mielnik flint, Rybniki flint, flint from the Cretaceous beds and marls and Krasne Siolo flint

References:

Balcer, B. 1975. Krzemień świeciechowski w kulturze pucharów lejkowatych: eksploatacja, obróbka i rozprzestrzenienie, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk ; Balcer, B. 1986. Wytwórczość narzędzi krzemiennych w neolicie ziem Polski, Wrocław ; Balcer, B. 2002. Ćmielów, Krzemionki, Świeciechów: związki osady neolitycznej z kopalniami krzemienia, Warszawa ; Baltrūnas, V., Karmaza, B., Kulbickas, D. and Ostrauskas, T. 2006. Distribution of raw material for prehistoric flint artefacts in South Lithuania, Geografija 42 (2), 41–47 ; Barska, K. 2002. Nowe dane dotyczące powiązań kopalni krzemienia w Krasnym Siole z kulturą amfor kulistych. In M. Karczewska and M. Karczewski (eds), Badania archeologiczne w Polsce Północno-Wschodniej i na zachodniej Białorusi w latach 2000 – 2001, Białystok, 101–111 ; Bobrowski, P. and Sobkowiak-Tabaka, I. 2008. Makrolityczne narzędzia z krzemienia czekoladowego na Niżu Polski. In W. Borkowski, J. Libera, B. Sałacińska, and S. Sałaciński (eds), Krzemień czekoladowy w pradziejach, Warszawa-Lublin, 203–214 ; Budziszewski, J. and Grużdź, W. 2013. O technikach i metodach krzemieniarskich. In M. Przybyła, A. Szczepanek and P. Włodarczak (eds), Koszyce, stanowisko 3: przemoc i rytuał u schyłku neolitu, Kraków, 161–178 ; Cyrek, K. 1983. Surowce krzemienne w mezolicie dorzeczy Wisły i górnej Warty. In J. K. Kozłowski and S. K. Kozłowski (eds), Człowiek i środowisko w pradziejach, Warszawa, 106–113 ; Czarniausky, M. 1995. BY 1 Krasnaselsky, Grodna province. BY 2 Karpautsy, Grodna Provence, Archeologia Polona 33, 262–269 ; Dziedzic, A. 2011. Siekierki krzemienne z kolekcji Wandalina Szukiewicza z miejscowości Kaszety w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie. In U. Stankiewicz and A. Wawrusiewicz (eds), Na rubieży kultur. Badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu, Białystok, 321–332 ; Gieysztor-Szymczak, E. 1980. Płonka-Kozły, gm. Łapy, woj. białostockie stanowisko 1, Informator archeologiczny 14, 18–19 ; Gurina, N. 1976. Driewnije kriemniedobywajuszczije szachty na tierritorii SSSR, Leningrad ; Grużdź, W. 2016. Sierpy z krzemienia ożarowskiego na tle wytwórczości narzędzi bifacjalnych z obszaru Małopolski i Wołynia na przełomie III i II tysiąclecia BC, Unpublished PhD thesis, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw ; Kalicki, T. and Kalicki, P. 2012. Mikroregion prahistorycznego górnictwa w Krasnym Siole (Zachodnia Białoruś) a zmiany wybranych komponentów środowiska geograficznego, Prace i Studia Geograficzne 50, 41–55 ; Kempisty, E. 1971. Kultura amfor kulistych na Mazowszu i Podlasiu, Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne 1, 7–34 ; Kulczycka-Leciejewiczowa, A. 1996. Opis zabytków kamiennych: propozycja standaryzacji, Warszawa ; Lepionka, H. 2015. Krzemienne rdzenie neolityczne ze stanowiska Brańsk 22, obiektu 31. Przyczynek do badań nad surowcem krzemiennym Polski Północno-Wschodniej, Unpublished BA thesis, Adam Mickiewicz University in Poznań ; Libera, J. 2009. Czy siekiery krzemienne mogą być wyznacznikiem kultury amfor kulistych? In H. Taras and A. Zakościelna (eds), Hereditas praeteriti. Additamenta archaeologica et historica dedicata Ioanni Gurba Octogesimo Anno Nascendi, Lublin, 169–179 ; Libera, J. 2016. Siekiery kultury ceramiki sznurowej z Wyżyny Lubelskiej – próba identyfikacji. In P. Włodarczak, P. Jarosz and J. Libera (eds), Schyłek neolitu na Wyżynie Lubelskiej, Kraków, 479–492 ; Madsen, B. 1984. Flint axe manufacture in the Neolithic: experiments with grinding and polishing of thin-butted flint axes, Journal of Danish Archaeology 3, 47–62 ; Miecznikowski, Z. 2014. Neolityczne siekiery i topory ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku (T. 1), Płock ; Nosek, P. 1967. Kultura amfor kulistych w Polsce, Wrocław ; Obuchowski, W. 2003. Zabytki krzemienne i kamienne od paleolitu do wczesnej epoki żelaza z terenów Białorusi w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Warszawa ; Piličiauskas, G. 2007. Titnago industrija Pietryčių Pabaltijyje 2900-1700 m. pr. Kr. gludintų titnaginių kirvių tyrimų duomenimip, Unpublished PhD thesis, University of Klaipeda in Vilnius ; Pyżewicz, K., Grużdź, W. and Dmochowski, P. 2016. Lokalna wytwórczość form czworościennych w Wielkopolsce. Wstęp do problematyki. In W. Borkowski, B. Sałacińska and S. Sałaciński (eds), Krzemień narzutowy w pradziejach, Warszawa, 309–362 ; Szmit, Z. 1929. Badania osadnictwa epoki kamiennej na Podlasiu, Wiadomości Archeologiczne 10, 27–36 ; Szymczak, K. 1992. Północno-wschodnia prowincja surowcowa kultury Świderskiej, Łódź ; Szymczak, K. 1995. Epoka kamienia Polski północno-wschodniej na tle środkowoeuropejskim, Warsaw ; Vemming Hansen, P. and Madsen, B. 1983. Flint axe manufacture in the Neolithic: an experimental investigation of a flint axe manufacture site at Hastrup Vænget, East Zealand, Journal of Danish Archaeology 2, 43–59 ; Wawrusiewicz, A., Januszek, K. and Manasterski, D. 2015. Obiekty obrzędowe Pucharów Dzwonowatych z Supraśla. Złożenie darów, przejecie terenu czy integracja kulturow, Białystok ; Wiślański, T. 1966. Kultura amfor kulistych w Polsce północno-zachodniej, Wrocław ; Włodarczak, P. 2006. Kultura ceramiki sznurowej na Wyżynie Małopolskiej, Kraków ; Wójcik, Z. 2005. Rybniki - „Krzemianka” - wprowadzenie geologiczne. In W. Borkowski and M. Zalewski (eds), Rybniki - „Krzemianka”. Z badań nad krzemieniarstwem w Polsce Północno-Wschodniej, Warszawa ; Zalewski, M. 2007. Archeologia. Najdawniejsze dzieje Puszczy Knyszyńskiej, Warszawa – Białystok ; Zalewski, M. 2011. O potrzebie i możliwościach badań nad wydobyciem krzemienia w pradziejach na Podlasiu. In U. Stankiewicz and A. Wawrusiewicz (eds), Na rubieży kultur. Badania na okresem neolitu i wczesną epoką brązu, Białystok, 297–303 ; Zalewski, M., Sałaciński, S. and Sałacińska, B. 2016. Eksploatacja krzemienia narzutowego w międzyrzeczu Bugu i Narwi. In W. Borkowski, B. Sałacińska and S. Sałaciński (eds), Krzemień narzutowy w pradziejach, Warszawa, 79–104

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

56

Start page:

141

End page:

165

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:73281 ; oai:rcin.org.pl:73281 ; 0066-5924 ; doi:10.23858/APa56.2018.010

Source:

IAiE PAN, call no. P 357 ; IAiE PAN, call no. P 358 ; IAiE PAN, call no. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information