Object structure

Title:

The vegetation of the transition zones between forest islands and cultivated fields

Subtitle:

The vegetation of the transition zones ; Forest islands in the landscape of the Masurian Lakeland: ecotones between forest and crop fields

Creator:

Wójcik, Zdzisława ; Wasiłowska, Agnieszka

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Instytut Ekologii

Publisher:

Oficyna Wydawnicza Instytutu Ekologii PAN

Place of publishing:

Dziekanów Leśny

Date issued/created:

1995-1996

Description:

Strony 7-50 : ilustracje ; 24 cm ; Bibliografia na stronach 49-50 ; Streszczenie w języku polskim

Subject and Keywords:

forest island ; mixed forest ; birch and aspen wood ; transit or transition zone (ecotone) ; synanthropic species

Abstract:

The investigation embraces several forest islands characteristics of the agricultural landscape of Masurian Lakeland – as well as their border zones. The investigated islands differ in their size and origin. Part of them represents the remnants of pine plantations that – in the course of their 100-year-old development – became transformed into a mixed forest (Pino-Quercetum). The other part represents spontaneously developed birch and aspen woods – the transition stages of the succession from the fallow land to the mixed forest. We analysed the structure of the vegetation and the floristic composition of transition zones that develop between the investigated forest islands and the surrounding cultivated fields. We noted that the above characteristics depend on the type of the island's vegetation and that of the cultivated field; on the size of the island and on the exposure of the island's border to various points of the compass.

Relation:

Ekologia Polska

Volume:

43

Issue:

1-2

Start page:

7

End page:

50

Resource Type:

Artykuł

Resource Identifier:

ISSN 0420-9036

Source:

MiIZ PAN, sygn. P.2840

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa