Object structure

Title:

Direct continuum model of an elastically-deformable polarizable and magnetizable body. II. Field equations

Subtitle:

Archiwum Mechaniki Stosowanej

Creator:

Banach, Z.

Publisher:

Polish Scientific Publishers IFTR

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1981

Description:

Od Vol. 43, issue 1 (1991) wyd.: Polish Scientific Publishers = PWN ; Od Vol. 50, issue 4 (1998) wyd.: Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk ; Od Vol. 53, issue 4/5 (2001) wyd: PAS. IFTR ; 165-324 stron ; 24 cm

Subject and Keywords:

Mechanika stosowana - czasopisma [KABA]

Relation:

Archives of Mechanics

Volume:

33

Issue:

2

Start page:

195

End page:

214

Resource Type:

Czasopismo

Source:

IPPT PAN, sygn. P.262 ; click here to follow the link

Language:

eng, streszcz. eng, pol, ros

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

×

Citation

Citation style: