Title:

Różnicowanie in vitro neuralnych komórek macierzystych z ludzkiej krwi pępowinowej : wpływ poziomu tlenu, związków niskocząsteczkowych i geometrii przestrzennej

Creator:

Podobińska, Martyna.

Contributor:

Bużańska, Leonora ( Promotor) ; Sarnowska, Anna (Promotor pomocniczy)

Publisher:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im.M. Mossakowskiego PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

Bibliogr. na str. 136-157 ; 157 s.: il., wykr., fotogr. ; 30 cm

Degree name:

doktor

Level of degree:

2

Subject and Keywords:

Stem Cells

Abstract:

W zwiążku z szybkim rozwojem medycyny regeneracyjnej istnieje potrzeba zopytmalizowania zarówno metod otrzymywania, jak i prowadzenia hodowli komórek macierzystych do celów klinicznych. Takie komórki powinny zachowywać, pomimo hodowli in vitro, wysoki potencjał proliferacyjny, progenitorowy charakter,zdolność do ukirunkowanego różnicowania oraz stabilność genetyczną. Wymienione cechy charakteryzują komórki progenitorowe zasiedlające organizmi nisze komórkowe. Odtworzenie w hodowli in vitro podobnych warunków daje nadzieję na stworzenie wystandaryzowanych procedur umożliwiających otrzymanie kompetentnych terapeutycznie komórek.W naszej opinii do najważniejszych czynników warunkujących zachowanie progenitorowego charakteru komórek należą : stężenie tlenu panujące w docelowym narządzie, skład macierzy zewnątrzkoórkowej oraz struktura przestrzenna. Celem przedstawionych w rozprawie badań była ocena wpływu ww. czynników na różnicowanie in vitro neuralnych komórek macierzystych otrzymanych z krwi pępowinowej (HUCB-NSC). W toku prowadzonych badań przeprowadzono analizę zarówno fenotypową jak i molekularną komórek poddanych różnym czynnikom środowiskowym takim jak: 1. zmienne stężęnie tlenu, 2. obecność w środowisku czynników różnicujących oraz zwiążków niskocząsteczkowych wpływajacych na status epigenetyczny i szlkaki sgnałowe związane z proliferacją i różnicowaniem komórki 3. powierzhnie hodowlane 2D vs 3D o różnym składzie biochemicznym i geometrii.

Relation:

Prace doktorskie

Resource Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Source:

IMDiK PAN, call no. ZS 378 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at:

Digitizing institution:

Mossakowski Medical Research Center PAS

Original in:

Library of the Mossakowski Medical Research Center PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

×

Citation

Citation style: