Object structure

Title:

Topografi a szpitala-przytułku działającego przy kaplicy/kościele św. Barbary w Starej Częstochowie na przełomie XVIII i XIX w.

Subtitle:

The topography of the hospital-poorhouse at St Barbara’s church/chapel in Stara Częstochowa at the turn of the 19th century ; Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 66 Nr 1

Creator:

Szklarz-Habrowski, Amadeusz

Contributor:

Szymańska, Izabela. Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

ill. ; 24 cm

Subject and Keywords:

Stara Częstochowa ; St Barbara’s hospital-poorhouse ; topography

References:

Borowska-Antoniewicz Jadwiga. 2002. Urbanistyka i rozwój przestrzenny, [w:] red. F. Kiryk, Częstochowa. Dzieje miasta i Klasztoru Jasnogórskiego. T. 1, Częstochowa, s. 447-477 ; Borowska-Antoniewicz Jadwiga. 2009. W sprawie wizji staromiejskiego rynku w Częstochowie, „Ziemia Częstochowska”, t. 36, s. 117-143 ; Braun Juliusz. 1977. Częstochowa, urbanistyka i architektura, Warszawa ; Eysymontt Rafał. 2008. Średniowieczny szpital pw. św. Macieja we Wrocławiu, „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego”, nr 4 (10), s. 4-26 ; Gracki Jacek. 2011. Dzieje kościoła i szpitala św. Jakuba w Częstochowie (1586-1869), „Studia Claromontana” 29, s. 439-495 ; Na drodze. 2005. Na drodze do połączenia Starej i Nowej Częstochowy, [w:] Częstochowa. Dzieje miasta i Klasztoru Jasnogórskiego. T. 2, W okresie niewoli 1793-1918, red. R. Kołodzieczyk, Częstochowa, s. 225-260 ; Krakowski Stefan. 1948. Stara Częstochowa. Studia nad genezą, ustrojem i strukturą ludnościową i gospodarczą Częstochowy (1220-1655), Częstochowa ; Krakowski Stefan. 1959. Służba zdrowia i dobroczynność w Starej Częstochowie do połowy XVII wieku, „Archiwum Historii Medycyny”, t. 21, z. 3-4, s. 177-184 ; Krakowski Stefan. 1961. Przyczynek do roli archiwów kościelnych w badaniach regionalnych – archiwalia parafii staromiejskiej w Częstochowie, „Rocznik Łódzki”, t. 4, s. 51-64 ; Markiewicz Renata. 2015. Szpital i przytułek w Grabowie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 104, s. 153-166 ; Nowak Tomasz A. 2008. Częstochowa i jej mieszkańcy w świetle wypisów z najstarszej księgi wójtowskiej Częstochowy z lat 1582-1605, „Ziemia Częstochowska”, t. 43, 49-76 ; Rajman Jerzy. 2002. Rozwój miasta do połowy XVII wieku, [w:] red. F. Kiryk, Częstochowa. Dzieje miasta i Klasztoru Jasnogórskiego. T. 1, Częstochowa, s. 167-202 ; Sitek Eugeniusz. 1981. Rozwój urbanistyczny Częstochowy 1815-1914, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Nauki Społeczno-Ekonomiczne”, nr 16 (117), s. 55-74 ; Sobalski Franciszek. 1961. Szkice i materiały z dziejów Częstochowy, „Ziemia Częstochowska”, t. 4, s. 108-136 ; Sobalski Franciszek. 2005. Dawne archiwum miejskie Częstochowy, Częstochowa ; Szymański Stanisław. 1965. Administracyjne i przestrzenne przeobrażenia Częstochowy w latach 1815-1830, „Ziemia Częstochowska”, t. 5, s. 5-48 ; Zbudniewek Janusz. 2002. Parafia Św. Zygmunta, [w:] red. F. Kiryk, Częstochowa. Dzieje miasta i Klasztoru Jasnogórskiego. T. 1, Częstochowa, s. 207-237 ; Złotkowski D. 1998. Słownik biograficzny ziemi częstochowskiej, t. 1. Częstochowa ; Złotkowski D. 2001. Miasta departamentu kaliskiego w okresie Księstwa Warszawskiego (Studium gospodarcze), Częstochowa ; Złotkowski D. 2005. Skutki wojny 1809 roku dla miast Nowej i Starej Częstochowy, [w:] Częstochowa. Dzieje miasta i Klasztoru Jasnogórskiego. t. 2, red. R. Kołodziejczyk, Częstochowa, s. 32 ; Złotkowski D. 2005. „Wiedząc dobrze to z wyroków Boga Najwyższego, iż kto się rodzi, umierać musi”. Testamenty z pierwszej połowy XIX wieku w świetle akt notariuszy częstochowskich. Część I, Częstochowa

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

66

Issue:

1

Start page:

59

End page:

73

Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: