Title:

Immunomorphology of Wilsonian and hepatic gliopathy in vitro

Subtitle:

IMMUNOMORFOLOGIA GLIOPATII WĄTROBOWEJ IN VITRO

Creator:

Mossakowski, Mirosław Jan (1929 - 2001) ; Weinrauder, Halina

Publisher:

Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Wrocław ; Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1984

Subject and Keywords:

Hepatic gliopathy ; Wilsonian gliopathy

Abstract:

Przeprowadzono badania immunomorfologiczne z użyciem surowic odpornościowych przeciwko GFAP, syntetazie glutaminy (SG) i swoistemu antygenowi glejowemu wspólnemu dla astrocytów i oligodendrocytów, na hodowlach organotypowych móżdżku noworodków szczurzych, w których doświadczalnie wywoływano zmiany komórkowe typowe dla encefalopatii wątrobowej i choroby Wilsona.

Relation:

Neuropatologia Polska

Volume:

22

Issue:

2

Start page:

161

End page:

178

Resource Type:

Article

Format:

pdf

Language:

eng

Language of abstract:

pol ; rus

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Mossakowski Medical Research Center PAS

Original in:

Library of the Mossakowski Medical Research Center PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

×

Citation

Citation style: