Object structure

Title:

Tramwaje konne w Wilnie w latach 1887–1914. Od pomysłu do realizacji

Subtitle:

Horsecars in Vilnius in the years 1887-1914. From the idea to its realization ; Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 66 Nr 4

Creator:

Lesisz, Paweł

Contributor:

Szymańska, Izabela. Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

ill.; 24 cm

Subject and Keywords:

Vilnius ; horsecar ; Russian revolution of 1905 ; communication

References:

Aleksandravičius Egidijus, Kalakauskas Antanas, 2003. Pod władzą carów Litwa w XIX wieku, Kraków ; A.R.Z. 1893. Wilno, „Kraj”, nr 39, s. 16 ; A.R.Z. 1894a. Wilno, „Kraj”, nr 36, s. 21 ; A.R.Z. 1894b. Wilno, „Kraj”, nr 51, s. 28 ; A.R.Z. 1897a. Wilno, „Kraj”, nr 8, s. 16 ; A.R.Z. 1897b. Wilno, „Kraj”, nr 18, s. 16 ; A.R.Z. 1897c. Wilno, „Kraj”, nr 22, s. 22 ; A.R.Z. 1897d. Wilno, „Kraj”, nr 24, s. 23 ; A.R.Z. 1897e. Wilno, „Kraj”, nr 28, s. 16 ; A.R.Z. 1899. Wilno, „Kraj”, nr 9, s. 34 ; A.R.Z. 1902a. Wilno, „Kraj”, nr 25, s. 11 ; A.R.Z. 1902b. Wilno, „Kraj”, nr 29, s. 11 ; A.R.Z. 1904a. Wilno, „Kraj”, nr 12, s. 13 ; A.R.Z. 1904b. Wilno, „Kraj”, nr 19, s. 19 ; Bezrobocie. 1906. Bezrobocie tramwajów, „Kurier Litewski”, nr 202, s. 2 ; BN [Biblioteka Narodowa], MK [Magazyn Kartografii] ZZK 8 644; MDU [Magazyn Druków Ulotnych], DŻS XII 8b/p.95; Poczt. 6650; Poczt. 6660 ; Briedis Laimonas, 2008. Vilnius City of strangers, Vilnius ; Ceny. 1908. Ceny targowe w Wilnie, „Goniec Wileński”, nr 28, s. 4 ; Dozór. 1910. Dozór nad tramwajami, „Kurier Litewski”, nr 77, s. 2 ; Droga do Kalwarji. 1906. Droga do Kalwarji, „Kurier Litewski”, nr 137, s. 3 ; Dworzaczek W. 1906. W sprawie tramwajów elektrycznych w Wilnie, „Dziennik Wileński”, nr 60, s. 2 ; Fajnhauz Dawid. 1999. 1863: Litwa i Białoruś, Warszawa ; Fedorowicz Irena. 2005. W służbie ojczystej. Czesław Jankowski w życiu kulturalnym Wilna lat 1905–1929, Kraków ; Gańko Karolina, Lubraczyński Łukasz. 2016. Dorożkarstwo warszawskie w XIX wieku, Warszawa ; Główne warunki koncesji. 1907. Główne warunki koncesji, na budowę i eksploatację tramwajów elektrycznych w Wilnie, „Kurier Litewski”, nr 105, s. 2 ; Hattowski Michał. 1907. Tramwaje elektryczne w Wilnie, „Kurier Litewski”, nr 3, s. 1 ; z dnia 31.01.2018 r. ; Hubisz Ryszard, 2013. Wilno, „Tramwaje w Polsce”, Łódź ; Huszcz. 1887. Wilno, „Kraj”, nr 6, s. 14 ; Ihnatowicz Ireneusz, Biernat Andrzej. 2003. Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, Warszawa ; Iskra. 1893a. Wilno, „Kraj”, nr 16, s. 16 ; Iskra. 1893b. Wilno, „Kraj”, nr 17, s. 15 ; Iskra. 1893c. Wilno, „Kraj”, nr 23, s. 13 ; Iskra. 1893d. Wilno, „Kraj”, nr 24, s. 15 ; Jurkowski Roman, 1984. Czesław Jankowski jako dziennikarz, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, R. XXIII, nr 3, s. 15–53 ; Jurkowski Roman, 1989. W lisiej szubie z piórem w ręku (Czesław Jankowski), „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, R. XXXI, nr 4, s. 136–146 ; Kirkor Adam Honory, Przewodnik historyczny po Wilnie i jego okolicach, 1880, Wilno ; Kmiecik Zenon. 1976. Prasa Polska w latach 1864–1918, Warszawa ; Konie tramwajowe. 1907. Konie tramwajowe, „Dziennik Wileński”, nr 37, s. 2 ; Konie tramwajowe. 1910. Konie tramwajowe, „Kurier Litewski”, nr 173, s. 2 ; Kradzież. 1910. Kradzież w tramwaju, „Kurier Litewski”, nr 137, s. 2 ; Lebecki Henryk. 1999. Wilno krajobraz miejski w fotografiach XIX i pocz. XX w., Warszawa ; Lecznica. 1905. Lecznica dla zwierząt, „Kurier Litewski”, nr 28, s. 2–3 ; Nasze tramwaje. 1907. Nasze tramwaje, „Kurier Litewski”, nr 103, s. 2 ; Nasze tramwaje. 1908. Nasze tramwaje, „Kurier Litewski”, nr 128, s. 2 ; Nasze tramwaje. 1912. Nasze tramwaje, „Kurier Litewski”, nr 247, s. 2 ; Nowa taksa. 1906. Nowa taksa dorożkarska, „Kurier Litewski”, nr 3, s. 2 ; O bruki. 1905. O bruki, „Kurier Litewski”, nr 4, s. 2 ; O oczyszczenie ulic. 1907. O oczyszczenie ulic, „Dziennik Wileński”, nr 41, s. 2 ; O postój. 1910. O postój tramwajów, „Kurier Litewski”, nr 158, s. 2 ; Oględziny. 1912a. Oględziny tramwajów, „Kurier Litewski”, nr 197, s. 2 ; Oględziny. 1912b. Oględziny tramwajów, „Kurier Litewski”, nr 202, s. 2 ; Okrzyczane tramwaje. 1912. Okrzyczane tramwaje, „Kurier Litewski”, nr 172, s. 2 ; Place. 1906. Place miejskie, „Kurier Litewski”, nr 114, s. 2 ; Plater-Zyberk Małgorzata. 1999. Spojrzenia na Wilno, Warszawa ; Plan miasta Wilna. 1937. Plan miasta Wilna. 1937, Biblioteka Narodowa, Magazyn Kartografii, ZZK 8 644 ; Plan miasta Wilna i jego okolic. 1890. Plan miasta Wilna i jego okolic. 1890, Biblioteka Narodowa, Magazyn Kartografii, ZZK 8 644 ; Proces. 1905. Proces z zarządem tramwajowym, „Kurier Litewski”, nr 95, s. 2 ; Rewizja tramwajów. 1907. Rewizja tramwajów, „Kurier Litewski”, nr 137, s. 3 ; Romanowski Andrzej. 1999. Młoda Polska wileńska, Kraków ; Rumaki. 1910. Rumaki tramwajowe, „Kurier Litewski”, nr 72, s. 3 ; Spłoszony koń. 1910. Spłoszony koń, „Kurier Litewski”, nr 72, s. 3 ; Sprawa wykupu. 1914. Sprawa wykupu tramwajów, „Kurier Litewski”, nr 71, s. 2 ; Sprawy miejskie. 1908. Sprawy miejskie, „Kurier Litewski”, nr 189, s. 3 ; St. Wil. 1895. Wilno, „Kraj”, nr 31, s. 22 ; Strejk dorożkarzy. 1905. Strejk dorożkarzy, „Kurier Litewski”, nr 83, s. 2 ; Strejk tramwajów. 1905. Strejk tramwajów, „Kurier Litewski”, nr 83, s. 2 ; Strejk tramwajów. 1906a. Strejk tramwajów, „Kurier Litewski”, nr 200, s. 2 ; Strejk tramwajów. 1906b. Strejk tramwajów, „Kurier Litewski”, nr 201, s. 2 ; Strejk tramwajowy. 1907. Strejk tramwajowy, „Kurier Litewski”, nr 76, s. 2 ; Taksa dorożkarska. 1913. Taksa dorożkarska, „Kurier Litewski”, nr 187, s. 2 ; Tramwaj elektryczny. 1906a. Tramwaj elektryczny, „Kurier Litewski”, nr 255, s. 2 ; Tramwaj elektryczny. 1906b. Tramwaj elektryczny, „Kurier Litewski”, nr 264, s. 3 ; Tramwaj elektryczny. 1907. Tramwaj elektryczny, „Kurier Litewski”, nr 102, s. 3 ; Tramwaj elektryczny w Wilnie. 1906. Tramwaj elektryczny w Wilnie, „Kurier Litewski”, nr 193, s. 1 ; Tramwaj źródłem zarazy. 1909. Tramwaj źródłem zarazy, „Goniec Wileński”, nr 26, s. 3 ; Tramwaje. 1909. Tramwaje, „Goniec Wileński”, nr 83, s. 3 ; Tramwaje elektryczne. 1906a. Tramwaje elektryczne, „Dziennik Wileński”, nr 39, s. 3 ; Tramwaje elektryczne. 1906b. Tramwaje elektryczne, „Kurier Litewski”, nr 139, s. 3 ; Tramwaje elektryczne. 1907. Tramwaje elektryczne, „Kurier Litewski”, nr 91, s. 2–3 ; Tramwaje elektryczne. 1914. Tramwaje elektryczne, „Kurier Litewski”, nr 73, s. 2–3 ; Tramwaje elektryczne w Wilnie. 1906. Tramwaje elektryczne w Wilnie, „Dziennik Wileński”, nr 37, s. 2 ; Tramwaje stanęły. 1913. Tramwaje stanęły, „Kurier Litewski”, nr 296, s. 2 ; Ulewa. 1906. Ulewa czwartkowa, „Kurier Litewski”, nr 122, s. 2 ; U.L. 1887. Wilno, „Kraj”, nr 40, s. 10 ; `Vester. 1891. Wilno, „Kraj”, nr 30, s. 12 ; Wołkanowski Waldemar. 2015. Michał Węsławski, Opole ; Z porządków. 1906. Z porządków ulicznych, „Kurier Litewski”, nr 164, s. 4 ; Žičkus Ričardas, 2013. 120 metų arkliniam tramvajui, Katalog wystawy w Energetikos ir technikos muziejus w Wilnie

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

66

Issue:

4

Start page:

487

End page:

501

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: