RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Biopaliwa w Drugiej Rzeczypospolitej — mały krok do zrównoważonego rozwoju

Creator:

Majewski, Mariusz W

Date issued/created:

2018

Resource type:

Text

Subtitle:

Biofuels in inter-war Poland – a small step towards sustainable development ; Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 66 Nr 4

Contributor:

Szymańska, Izabela : Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

Bielski-Saryusz Zygmunt. 1938. Rozwój technik kopalnictwa naftowego za czasow polskich. „Życie Techniczne”, z. 10, nr 8, s. 334–338
Bilans zamknięcia. 1938. Bilans zamknięcia oraz rachunek zysków i strat Drago SA za 1937 r., „Monitor Polski”, nr 87, s. 5
Bóbr Wacław. 1938. Zastępcze paliwa napędowe na świecie i w Polsce, „Przemysł Naftowy”, z. 12, s. 312–317
Davies Norman. 1970. Brytyjski kapitalizm a nafta galicyjska w latach 1917–1920, „Studia Historyczne”, nr 2, s. 283–284
Domański Władysław. 1932. Sytuacja w przemyśle naftowym. „Autobus”, nr 7–8, s. 11
Dziennik Rozkazów MSWojsk. 1936, nr 6, poz. 75
de Friedberg Henryk Salomon. 1938. Dwudziestolecie polskiego przemysłu naftowego, „Polska Gospodarcza”, z. 46, s. 1625
Glüksman Henryk. 1935. Spirytus napędowy jako czynnik rozwoju motoryzacji kraju. „Przemysł Polski”, nr 5, s. 8–9
Gołębiowski Jerzy. 1987. Początki eksploatacji gazu ziemnego w Polsce (1912–1939), „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, Prace Historyczne”, t. XII, s. 301–313
Gołębiowski Jerzy. 2000. Dzieje industrializacji w rejonie bezpieczeństwa 1922–1939, Kraków
Grata Paweł. 2011. Spirytusowe mieszanki napędowe czyli „biopaliwa” w II Rzeczypospolitej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LIX, nr 2, s. 195–211
Grata Paweł. 2014. Przemysł rektyfikacyjny w Polsce w okresie istnienia Państwowego Monopolu Spirytusowego (1924–1939), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LXII, nr 1, s. 58–60
Kowalczyk Leon. 1938. Produkcja spirytusu odwodnionego, „Przegląd Mechaniczny”, t. IV, nr 10, s. 280–283
Kozicki Jerzy. 1938. Obecna sytuacja gospodarcza przemysłu. Referat zgłoszony na X Zjazd Naftowy we Lwowie, „Przemysł Naftowy”, z. 10, s. 247–249
Litwiński Leon. 1960. Nafta małopolska i jej kulisy, „Kultura” (Paryż), nr 11, s. 116–121
Majewski Mariusz W. 2009. Poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu w Polsce (1919–1939), Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Historica VIII, s. 129–153
Majewski Mariusz W. 2016. Rozwój motoryzacji w Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków
Missala B. 1926. Spirytus zamiast benzyny, „Technika Gorzelnicza”, nr 2, s. 2–5.O mieszankach. 1939. O mieszankach spirytusowo–gazolowych jako paliwie zastępczym, „Przegląd Mechaniczny”, t. IV, nr 3, s. 157–158
Protokół I-go posiedzenia. 1939. Protokół I-go posiedzenia Komisji Mieszanek Napędowych PKN z dn. 25 listopada 1938, „Wiadomości PKN”, nr 1–2, s. 13–14
Przemysł chemiczny. 1939. Przemysł chemiczny, „Przegląd Dostawców Rządowych, Wojskowych i Samorządowych”, nr 3, s. 26
Schaetzel Stanisław. 1930. Polski kartel naftowy, „Przemysł Naftowy”, nr 5, s. 108
Schaetzel Stanisław. 1936. Zagadnienia paliwa płynnego, „Technik Polski”, nr 4, s. 92–97
Sprawozdanie PIG. 1937. Sprawozdanie Państwowego Instytutu Geologicznego 1937 r., t. IX, z. 1, s. XXIX
Sprawozdanie Unii. 1938. Sprawozdanie Unii Polskiego Przemysłu Górniczo-Hutniczego za 1937 rok, Katowice
Sprawozdanie z posiedzenia Kuratorium. 1934. Sprawozdanie z posiedzenia Kuratorium Chemicznego Instytutu Badawczego, „Przemysł Chemiczny”, nr 6–7, s. 1–2
Sprawozdanie z XVIII posiedzenia. 1938. Sprawozdanie z XVIII posiedzenia Kuratorium Chemicznego Instytutu Badawczego, „Przemysł Chemiczny”, z. 9–10, s. 193–200
Tuszyński Jan. 1936. Niektóre zagadnienia dotyczące paliw i smarów dla nowoczesnych silników lotniczych, „Techniczne Nowości Lotnicze”, nr 6, s. 124–129
Włodarczyk Grzegorz. 2013. Smok — historia (spółek) Mieczysława Zagajewskiego, „Rocznik Historii Papierów Wartościowych”, s. 63–74
Wojcieszak Paweł. 1926. Fabrykacja przemysłowa alkoholu absolutnego, „Technika Gorzelnicza”, nr 4, s. 12–15
Wygard Ignacy. 1936. Zagadnienia poszukiwawcze w polskim przemyśle naftowym, „Technik Polski”, nr 9, s. 184–185
Zagadnienia paliwa. 1929. Zagadnienia paliwa spirytusowego w Polsce, red. W. Dominik i in., Warszawa
Zastosowanie spirytusu. 1932. Zastosowanie spirytusu do napędu samochodów w Niemczech, „Nowiny Techniczne”, nr 1–2, s. 3–4

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

66

Issue:

4

Start page:

503

End page:

523

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:70483 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information