Object

Title: Inwentarze kolejowe z lat 1914–1919/1920 z terenu byłej Galicji

Creator:

Opaliński, Dariusz

Date issued/created:

2018

Resource Type:

Article

Subtitle:

Railway inventories from the years 1914-1919/1920 from the former Galicia ; Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 66 Nr 4

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

Arct Michał. 1916. Słownik ilustrowany języka polskiego, Warszawa ; Evers Liz. 2014. Historia czasu. Od kalendarzy i zegarów po cykle księżyca i lata świetlne, Warszawa ; Ihnatowicz Ireneusz. 1962. Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i początku XX wieku, „Studia Źródłoznawcze”, t. 7, s. 99–124 ; Klimecki Michał. 2000. Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią 1918–1919, Warszawa ; Kozłowski Maciej. 1999. Zapomniana wojna. Walki o Lwów i Galicję Wschodnią 1918–1919, Bydgoszcz ; Krochmal Anna. 2005. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa ; Mroczka Ludwik. 1998. Spor o Galicję Wschodnią 1914–1923, Kraków ; Opaliński Dariusz. 2012. Dzieje kolei normalnotorowych na obszarze byłej Galicji, [w:] Dzieje kolei w Polsce, red. D. Keller, Rybnik, s. 424–444 ; Słownik języka polskiego. 1900–1927. Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 1–8, Warszawa ; Słownik języka polskiego. 1958–1969. Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1–11, Warszawa ; Sylwan. 1845. Sylwan. Zbiór nauk leśnych i łowieckich, t. 21, Warszawa ; Szematyzm. 1914. Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1914, Lwów ; Urešova Libuse. 1987. Zegary, Warszawa ; Weryha Darowski Bolesław, Kempiński Ignacy. 1889. Słownik kolejowy zawierający wyrazy z zakresu budowy, urządzeń, utrzymania i ruchu dróg żelaznych, służby pociągowej, budowy i naprawy parowozów, powozów i wozów kolejowych, sygnałowania, telegrafu i elektrotechniki kolejowej; taryfowości, kasowości i rachunkowości tudzież nazwy materiałów i narzędzi używanych w kolejnictwie do użytku zarządów dróg żelaznych, inżynierów, techników, zawiadowców stacji i parowozowni, urzędników, maszynistów, konduktorów, dozorców drogowych, mostowych i magazynowych, jak również przedsiębiorców, przemysłowców i rzemieślników, oraz uczniów szkół technicznych i przemysłowych. Ułożył […], Lwów

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

66

Issue:

4

Start page:

531

End page:

594

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:70485 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information