Object structure

Title:

I monasteri femminili a Roma tra XVI e XVII secolo, Studi deldipartimento di storia, culture, religioni 9, Alessia Lirosi, Roma 2012 : [recenzja]

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 66 Nr 4

Creator:

Przybyłowicz, Olga Miriam

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

history of material culture

References:

Le visite pastorali. 1979–1980. Le visite pastorali. Problemi archivistici e problemi storici, „Archiva ecclesiae”, Numero speciale, t. 22–23 ; Oberste Jorg. 1999. Die dokumente der klosterlichen visitation (Typologie les sources du Moyen Age occidental 80), Turnhout ; Przybyłowicz Olga Miriam. 2009. XVI-wieczne wizytacje małopolskich klasztorów Klarysek (Kraków, Stary Sącz) w świetle kościelnego prawa potrydenckiego, [w:] Klasztor w Kościele średniowiecznym, nowożytnym i współczesnym. Materiały z V Międzynarodowej konferencji, Kamień Śląski 18–20 października 2006 r., red. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Wrocław–Opole, s. 233–263

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

66

Issue:

4

Start page:

595

End page:

601

Resource Type:

Review

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: