Object

Title: „Tekst kanoniczny”, „intencja twórcza” i inne kłopoty. Z zagadnień terminologicznych tekstologii i edytorstwa naukowego

Creator:

Budrowska, Kamila

Date issued/created:

2006

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 3 (2006)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J. Bartmiński, Tekst jako przedmiot tekstologii lingwistycznej. W zb.: Tekst. Problemy teoretyczne. Red. J. Bartmiński, B. Boniecka. Lublin 1998, s. 9-25. ; 2. S. Dąbrowski, Edytorstwo - tekstologia - nauka o literaturze. „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 3, s. 385-406. ; 3. Z. Goliński, Edytorstwo - tekstologia. Przekroje. Wrocław 1969. ; 4. Z. Goliński, O problemie tekstu kanonicznego w edytorstwie. „Pamiętnik Literacki” 1967, z. 4, s. 433-458. ; 5. Z. Goliński, Wybrane problemy tekstologiczne w pracach radzieckich. „Pamiętnik Literacki” 1967, z. 3, s. 230-241. ; 6. K. Górski, Co należy rozumieć przez wolę autora przy sporządzaniu poprawnej edycji tekstu. W zb.: Z polskich studiów slawistycznych. Prace historycznoliterackie na IV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Moskwie. Red. S. Fiszman. Warszawa 1958, s. 289-304. ; 7. K. Górski, Dwa podstawowe znaczenia terminu „tekst”. W zb.: Prace o literaturze i teatrze ofiarowane Zygmuntowi Szweykowskiemu. Wrocław 1966, s. 310-321. ; 8. K. Górski, Sztuka edytorska. Zarys teorii. Warszawa 1956. ; 9. K. Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich. Warszawa 1975. ; 10. K. Górski, Zarys rozwoju tekstologii polskiej. W zb.: Tekstologia w krajach słowiańskich. Red. K. Górski. Wrocław 1963, s. 44-54. ; 11. A. L. Griszunin, Sowriemiennoje sostojanije tieorii tiekstołogii. W zb.: Sowriemiennaja tiekstołogija: tieorija ipraktika. Moskwa 1997, s. 43-44. ; 12. T. Kostkiewiczowa, Kanon tekstu. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wyd. 2, poszerz. i popr. Wrocław 1989, s. 214. ; 13. D. Lichaczow, Tiekstołogija. Na matieriale russkoj litieratury X-XVII w. Moskwa-Leningrad 1962. ; 14. H. Markiewicz, Krótkie "narzekanie na porządną niedbałość naszę”. „Pamiętnik Literacki” 2002, z. 1, s. 55-58. ; 15. L. Marszałek, Edytorstwo tekstów naukowych. Warszawa 1986. ; 16. Problemy edytorskie literatur słowiańskich. Red. J. Pelc, P. Pelcowa. T. 1. Wrocław 1991. ; 17. B. Tomaszewski, Pisatiel i kniga. Oczerk tiekstołogii. Moskwa 1928. ; 18. J. Trzynadlowski, Autor, dzieło, wydawca. Wrocław 1979 (wyd. nast.: 1988). ; 19. J. Trzynadlowski, Edytorstwo. Tekst,język, opracowanie. Warszawa 1976 (wyd. nast.: 1978, 1983). ; 20. J. Trzynadlowski, W odpowiedzi Stanisławowi Dąbrowskiemu. „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 4, s. 441. ; 21. K. Wyka, „Pan Tadeusz”. T. 1: Studia o poemacie; t. 2: Studia o tekście. Wrocław 1963.

Issue:

3

Start page:

109

End page:

121

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:117377 ; oai:rcin.org.pl:117377 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Mar 17, 2020

In our library since:

Mar 17, 2020

Number of object content hits:

15

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/92054

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information