Object

Title: „Treść, gdy w rytm się stacza” – Leśmian i symbolistyczna fascynacja rytmem

Creator:

Śniedziewski, Piotr

Date issued/created:

2006

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 3 (2006)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Ch. Baudelaire, La Genèse d'unpoème. W: OEuvres complètes: traductions. Réd. J. Crépet. Paris 1936. ; 2. Ch. Baudelaire, Les Fleurs du Mal. Éd. E. Jackson. Préface Y. Bonnefoy. Paris 1999, s. 247. ; 3. Ch. Baudelaire, O sztuce. Szkice krytyczne. Wybór, przekł. J. Guze. Wstęp J. Starzyński. Wrocław 1961. ; 4. Ch. Baudelaire, Sztuka romantyczna. - Dzienniki poufne. Przeł., wstęp, oprac. A. Kijowski. Warszawa 1971. ; 5. Z. Bieńkowski, Szczyty symbolizmu. „Twórczość” 1962, nr 8, s. 47-54. ; 6. E. Czaplejewicz, Adresat w poezji Leśmiana. Wrocław 1973. ; 7. Y.-M. Ergal , Existe-t-il une écriture de la musique? W zb.: Musique et littérature au XXe siècle. Textes réunis par P. Dethurens. Strasbourg 1998. ; 8. M. Głowiński, Narcyz i jego odbicia. W: Mity przebrane. Kraków 1994. ; 9. M. Głowiński, rec.: J. Trznadel, Twórczość Leśmiana. (Próba przekroju). Warszawa 1964. „Pamiętnik Literacki” 1964, z. 4, s. 585-597. ; 10. M. Głowiński, Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana. Kraków 1998. ; 11. S. Jarociński, Debussy: kronika życia, dzieła, epoki. Kraków 1972. ; 12. S. Jarociński, Debussy a impresjonizm i symbolizm. Kraków 1972. ; 13. B. Leśmian, „Liryka francuska”. Przekłady Bronisławy Ostrowskiej. W: Szkice literackie. Oprac., wstęp J. Trznadel. Warszawa 1959. ; 14. B. Leśmian, Poezje. Oprac. J. Trznadel. Warszawa 1965. ; 15. B. Leśmian, Poezje wybrane. Oprac. J. Trznadel. Wrocław 1974. BN I 314. ; 16. B. Leśmian, Rytm jako światopogląd. „Prawda” 1910, nr 43. ; 17. B. Leśmian, U źródeł rytmu. (Studium poetyckie). „Myśl Polska” 1915, z. 2. ; 18. B. Leśmian, Utwory rozproszone. - Listy. Zebrał, oprac. J. Trznadel. Warszawa 1962. ; 19. B. Leśmian, Z rozmyślań opoezji. „Rocznik PAL” 1937/38 (wyd.: 1939). ; 20. S. Mallarmé, Correspondance. Lettres sur la poésie. Préface Y. Bonnefoy. Éd. B. Marchal. Paris 1995. ; 21. S. Mallarmé, OEuvres complètes. T. 2. Éd. B. Marchal. Paris 1998. ; 22. B. Marchal, Lecture de Mallarmé. Paris 1985. ; 23. B. Marchal, La Religion de Mallarmé. Paris 1988. ; 24. C. Mendès, Le Mouvement poétique français de 1867 à 1900. Paris 1903.25. H. Meschonnic, Critique du rythme. Anthropologie historique du langage. Lagrasse 1982. ; 25. H. Meschonnic, Critique du rythme. Anthropologie historique du langage. Lagrasse 1982. ; 26. H. Meschonnic, Politique du rythme. Politique du sujet. Lagrasse 1995. ; 27. H. Meschonnic, Pour la poétique I. Paris 1970. ; 28. H. Meschonnic, La Rime et la vie. Lagrasse 1990. ; 29. R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków 2001. ; 30. M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm isymbolika w poezji Młodej Polski. Kraków 1994. ; 32. D. Ratajczak, Teatr artystyczny Bolesława Leśmiana. Z problemów przełomu teatralnego w Polsce (1893-1913). Wrocław 1979. ; 31. S. Pollak, Niektóre problemy symbolizmu rosyjskiego a wiersze rosyjskie Leśmiana. W: Srebrny wiek i później. Warszawa 1971. ; 33. J. P. Richard, L’Univers imaginaire de Mallarmé. Paris 1961. ; 34. A. Rimbaud, Sezon w piekle. Przeł. A. Międzyrzecki. W: Wiersze. - Sezon w piekle. - Iluminacje. - Listy. Wybór, oprac., posł. A. Międzyrzecki. Kraków 1993, s. 179. ; 35. R. Stone, Leśmian i drugie pokolenie symbolistów rosyjskich. Przeł. I. Sieradzki. „Pamiętnik Literacki” 1972, z. 2, s. 19-50. ; 36. J. Sławiński, rec.: B. Leśmian, Szkice literackie. Oprac., wstęp J. Trznadel. Warszawa 1959. „Pamiętnik Literacki” 1961, z. 1, s. 218-231. ; 37. A. Sobieska, Twórczość Leśmiana w kręgu filozoficznej myśli symbolizmu rosyjskiego. Kraków 2005. ; 38. Studia o Leśmianie. Red. M. Głowiński, J. Sławiński. Warszawa 1971. ; 39. J. Trznadel, , Rosyjskie wiersze Leśmiana. „Twórczość” 1961, nr 1, s. 101-105. ; 40. J. Trznadel, Twórczość Leśmiana. (Próba przekroju). Warszawa 1964. ; 41. P. Verlaine, Sztuka poetycka. Przeł. M. Jastrun. W zb.: Antologia poezji francuskiej. T. 3. Oprac. J. Lisowski . Warszawa 2000, s. 677.

Issue:

3

Start page:

135

End page:

152

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:117379 ; oai:rcin.org.pl:117379 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Mar 18, 2020

In our library since:

Mar 17, 2020

Number of object content hits:

13

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/92056

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information