Object

Planned object

Title: Od liryki do retoryki. W kręgu słowa, literatury i kultury. Prace ofiarowane Profesorom Jadwidze i Edmundowi Kotarskim. Pod redakcją Ireny Kadulskiej i Radosława Grześkowiaka. Gdańsk 2004

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information