Object structure

Title:

Archaeological revival of memory of the Great War. The role of LiDAR in tracing the boundaries of the WWI Rawka Battlefield Cultural Park . “The Rawka Battlefield (1914-1915) – in memory of war victims”

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 53 (2015)

Creator:

Zalewska, Anna ; Jakubczak, Michał ; Czarnecki, Jacek

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

il. ; 24 cm

Subject and Keywords:

archeologia konfliktu ; archeologia I Wojny Światowej ; badania niedestrukcyjne ; analiza NMT (numeryczny model terenu) ; prospołeczne wykorzystanie wiedzy archeologicznej ; LiDAR ; wizualizacja

References:

Assmann, A. 2008. Canon and Archive. In A. Erll (ed.), Media and Cultural Memory, Berlin – New York, 97–107 ; Czarnecki, J. 2014. O wojnę powszechną za wolność ludów: Zapomniany front wschodni, Strzał 6, 4-7 ; Jakubczak, M. 2014. Methods of archaeological survey in the age of IT revolution, Unpublished master degree, in Polish ; Rączkowski, W. 2011. Integrating survey data – the Polish Archaeological Record project (AZP) and beyond. In D.C. Cowley (ed.) Remote Sensing for Archaeological Heritage Management. Proceedings of the 11th EAC Heritage Management Symposium, Reykjavik, Iceland, 25-27 March 2010, Europae Archaeologia Consilium (EAC), 153-160 ; Saunders, N. J. 2007. Killing Time. Archaeology and First World War, Stroud, United Kingdom ; Zalewska, A. 2013. Relevant and applied archaeology. The material remains of the First World War: between “Foundational” and “Biographical” Memory, Between “Black Archaeology” and “Conflict Archaeology”, Sprawozdania Archeologiczne 65, 9-49 ; Zalewska, A. and Kiarszys G. 2014. Dane wysokościowe jako wsparcie badań archeologicznych, ProGea, (http://szkolenialidar.gugik.gov.pl/szkolenia/materialy-szkoleniowe/karty-zastosowan/)

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

53

Start page:

407

End page:

412

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0066-5924

Source:

IAiE PAN, sygn. P 357 ; IAiE PAN, sygn. P 358 ; IAiE PAN, sygn. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

×

Citation

Citation style: