Object structure

Title:

To not see the forest for the trees. A non-invasive approach to the Góra Chełmo medieval hillfort

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 53 (2015)

Creator:

Sikora, Jerzy ; Kittel, Piotr ; Wroniecki, Piotr

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

il. ; 24 cm

Subject and Keywords:

gradiometria magnetyczna ; fosforany ; metoda elektrooporowa ; LiDAR ; fotografia lotnicza ; średniowiecze

References:

Chmielowska, A. and Marosik, P. 1989. Wczesnośredniowieczne budownictwo obronne między Prosną a Pilicą, Warszawa – Łódź ; Dzieduszycka, B. 1977. Ze studiów nad wczesnośredniowiecznymi technikami budownictwa obronnego. Umocnienia wczesnośredniowiecznego Kaszowa w województwie wrocławskim, Slavia Antiqua 24, 73–118 ; Kamińska, J. 1958. Grodzisko wyżynne w Chełmie, pow. Radomsko, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 3, 127–140 ; Kamińska, J. 1971. Grody Polski środkowej w organizacji wczesnopaństwowej, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 18, 41–74 ; Kittel, P. and Sygulski, M. 2010. Ślady osadnictwa pradziejowego i historycznego w otoczeniu torfowiska Żabieniec. In J. Twardy, S. Żurek, J. Forysiak (eds), Torfowisko Żabieniec: warunki naturalne, rozwój i zapis zmian paleoekologicznych w jego osadach, Poznań, 97-112 ; Sikora, J. 2008. Grodzisko wczesnośredniowieczne na Górze Chełmo. Badania, interpretacje, hipotezy, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Etnograficzna 34, 21–35

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

53

Start page:

506

End page:

509

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0066-5924

Source:

IAiE PAN, sygn. P 357 ; IAiE PAN, sygn. P 358 ; IAiE PAN, sygn. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

×

Citation

Citation style: