Object structure

Title:

Good practice in high-resolution EMI data processing for archaeological prospection

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 53 (2015)

Creator:

De Smedt, Philippe ; Delefortrie, Samuël ; Van Meirvenne, Marc

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

il. ; 24 cm

Subject and Keywords:

indukcja elektromagnetyczna ; przetwarzanie danych ; dane indukcji elektromagnetycznej o wysokiej rozdzielczości ; korekcja odchylenia ; mikro odchylenia

References:

Delefortrie, S., De Smedt, P., Saey, T., Van De Vijver, E. and Van Meirvenne, M. 2014. An efficient calibration procedure for correction of drift in EMI survey data, Journal of Applied Geophysics 110, 115-125 ; Minsley, B.J., Smith, B.D., Hammack, R., Sams, J.I. and Veloski, G. 2012. Calibration and filtering strategies for frequency domain electromagnetic data, Journal of Applied Geophysics 80, 56-66

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

53

Start page:

586

End page:

588

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0066-5924

Source:

IAiE PAN, sygn. P 357 ; IAiE PAN, sygn. P 358 ; IAiE PAN, sygn. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

×

Citation

Citation style: