Object structure

Title:

Improving the GIS-based 3D mapping of archaeological features in GPR data

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 53 (2015)

Creator:

Poscetti, Valeria ; Zotti, Georg ; Neubauer, Wolfgang

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

il. ; 24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

georadar ; GIS ; mapowanie 3D ; wizualizacja danych

References:

Leckebusch, J. 2001. Die Anwendung des Bodenradars (GPR) in der archäologischen Prospektion – 3D-Visualisierung und Interpretation, Leidorf, Rahden
Leckebusch, J.,Weibel, A. and Bühler, F. 2008. Semi-automatic feature extraction from GPR data, Near Surface Geophysics 6, 75-84
Neubauer, W., Eder-Hinterleitner, A., Seren, S. and Melichar, P. 2002. Georadar in the Roman Civil Town Carnuntum, Austria: An Approach for Archaeological Interpretation of GPR Data, Archaeological Prospection 9, 135–156
Schmidt, A. and Tsetskhladz, G. 2013. Raster was Yesterday: Using Vector Engines to Process Geophysical Data, Archaeological Prospection 20, 59–65
Poscetti, V. 2013.Interpreting GPR data in GIS: animation tools and 3D visualization applied to the archaeological interpretation of Roman structures. In In W. Neubauer, I. Trinks, R.B. Salisbury and C. Einwögerer (eds), Proceedings of the 10th International Conference on Archaeological Prospection. Vienna, Austria, 29.05.-02.06.2013, Vienna, 433-435

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

53

Start page:

603

End page:

607

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0066-5924

Source:

IAiE PAN, sygn. P 357 ; IAiE PAN, sygn. P 358 ; IAiE PAN, sygn. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: