Object

Title: Land slide forms on Połoma mountain in the Sine Wiry nature reserve, West Bieszczady ; Formy osuwiskowe góry Połoma w rezerwacie przyrody Sine Wiry w Bieszczadach Zachodnich

Creator:

Margielewski, Włodzimierz

Date issued/created:

1991

Resource Type:

Article

Publisher:

Research Centre for the Protection of Nature and Natural Resources of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

30 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 28-29 ; ISSN 0078-3250

References:

Alexandrowicz S. W. 1991.The malacofauna of the lake in the Valley of Wetlinka. Ochr. Przyr. 49: 53-64.
Alexandrowicz Z., Alexandrowicz S. W. 1988. Ridge-top trenches and rifts in the Polish Outer Carpathians. Ann. Soc. Geol. Pol. 58: 207–228.
Alexandrowicz Z., Drzał M., Kozłowski S. 1975. Katalog rezerwatów i pomników przyrody nieożywionej (A catalogue of inanimate nature reserves and monuments in Poland). Studia Naturae, ser. B, 26.
Baumgart-Kotarba M. 1974. Rozwój grzbietów górskich w Karpatach fliszowych (Development of mountain ridges in the Flysch Carpathians). Prace geogr. IG PAN, 106.
Bober L. 1984. Landslide areas in the Polish Flysh Carpathians and their connection with the geological structure of the region. Biul. Inst. Geol. 340: 115-162
Cabaj W., Pelc S. 1991. Seeds and fruits from the sediments of the recent landslide lake in the Wetlinka River Valley (Sine Wiry reserve). Ochr. Przyr. 49: 31-52.
Dziuban J. 1983. Osuwisko Połoma (The Połoma rock slide). Czas. geogr. 54, 3: 369-376.
Embleton C., Thornes J. 1985. Geomorfologia dynamiczna (Dynamic Geomorphology). Wyd. Geol. Warszawa.
Flis J. 1958. Landform caused by gravity transportation in west Beskids in the vicinity of Nowy Sącz. Rocz. nauk.-dydakt. WSP w Krakowie, Geografia 8: 35-53.
Gerlach T. 1976. Współczesny rozwój stoków w polskich Karpatach fliszowych (Contemporary developement of slope in the Polish Flysh Carpathians). Prace geogr. IG PAN, 122.
Gucik S., Ślączka A., Żytko K. 1973. Przewodnik geologiczny po wschodnich Karpatach fliszowych. Wyd. Geol. Warszawa.
Kleczkowski A. 1955. Osuwiska i zjawiska pokrewne. Wyd. Geol. Warszawa.
Koszarski L. Żytko K. 1961. Łupki jasielskie w serii menilitowo-krośnieńskiej w Karpatach Środkowych. Biul. Inst. Geol. 166: 87-232.
Kotarba A. 1986. Rola osuwisk w modelowaniu rzeźby beskidzkiej i pogórskiej. (The role of landslide in modelling of the Beskidian and Carpathian Foothills relief). Przegląd Geogr. 58: 1-2: 119-129.
Kurzyński J., Mazur W. 1988. Sine Wiry, rezerwat krajobrazowy w Bieszczadach. (The Blue Whirlpools scenic reserve in the Bieszczady Mts.). Chrońmy Przyr. Ojcz. 44, 5: 34-43.
Michalik S., Mazur W. 1991. Roślinność rezerwatu lesno-krajobrazowego Sine Wiry w Bieszczadach Zachodnich (The vegetation of the Sine Wiry forest-landscape reserve, West Bieszczady). Ochr. Przyr. 49: 3-21.
Nemćok A. 1982. Zosuvy v Slovenskich Karpatoch. (The landslide in the Slovakian Carpathians). VEDA Bratislava.
Oszczypko N. 1971. Rejony osuwiskowe na tle budowy geologicznej Karpat. (The regions of landslides on the Carpathians geology plan). Kwart. geol. 15, 4: 185-207.
Rączkowski W., Wójcik A., Zuchiewicz W. 1985. Młoda tektonika Karpat polskich w świetle analizy morfostrukturalnej. (Late Neogene-Quaternary Tectonic Mapping). Zesz. Nauk. AGH 11, 2: 37-83.
Starkel L. 1965. Rozwój rzeźby polskiej części Karpat Wschodnich. (The development of the relief of the Polish East Carpathians). Prace geogr. IG PAN 50: 160.
Starkel L. 1969. Odbicie struktury geologicznej w rzeźbie polskich Karpat Fliszowych. (Reflection of the geological structure in the relief of the Polish Flysh Carpathians). Stud. geomorph. Carp. Balc. 3: 61-71.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 49, część I

Start page:

23

End page:

29

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:121457

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Object collections:

Last modified:

Apr 23, 2020

In our library since:

Apr 23, 2020

Number of object content hits:

0

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/92581

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information