Object

Planned object

Title: Dziennik pisarza: między codzienną praktyką piśmienną a literaturą

Creator:

Rodak, Paweł

Date issued/created:

2006

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 4 (2006)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. H.-F. Amiel, Dziennik intymny. Wybór, przeł. J. Guze. Przedm. M. Janion. Warszawa 1997.
2. R. Barthes, Pisarze i piszący. W: Mit i znak. Eseje. Wybór, wstęp J. Błoński. Warszawa 1970.
3. P.-M. de Biasi, La Génétique des texts. Paris 2005.
4. A. Bielik-Robson, Wstęp. My, romantycy - źródła romantycznego modernizmu Charlesa Taylora. W: Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Przeł. M. Gruszczyński [ i in.]. Nauk. oprac. T. Gadacz. Warszawa 2001, s. VII-LIV.
5. A. Bobkowski, Szkice piórkiem. (Francja 1940-1944). T. 1. Londyn 1985, s. 22 (zapis z 12 VI 1940).
6. M. Braud, La Tentation du suicide dans les écrits autobiographiques 1930-1970. Paris 1992.
7. M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie i wyzwanie. Kraków 2000.
8. D. Demetrio, Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie. Przeł. A. Skolimowska. Przedm. O. Czerniawska. Kraków 2000.
9. A. Foltyniak, Między „pisać Nałkowską ” a Nałkowskiej „ czytaniem siebie”. Narracyjna tożsamość podmiotu w „ Dziennikach ”. Kraków 2004.
10. J. Giedroyć, A. Bobkowski, Listy 1946-1961. Wybór, wstęp, oprac. J. Zieliński. Warszawa 1997.
11. M. Głowiński, Dzienniki z minionych lat. W: Skrzydła i pięta. Nowe szkice na tematy niemitologiczne. Kraków 2004.
12. G. Godlewski, Wstęp: słowo o antropologii słowa. Wzb.: Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów. Oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima. Red. G. Godlewski. Warszawa 2003.
13. J. Goody, The domestication of the savage mind. Cambridge 1977.
14. A. Grésillon, Eléments de critique génétique. Lire les manuscripts modernes. Paris 1994.
15. L. Hay, La Littérature des écrivains. Questions de critique génétique. Paris 2002.
16. T. Kostkiewiczowa, Tekst. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wrocław 1988, s. 528.
17. J. Lechoń, Dziennik. Wstęp, konsult. edyt. R. Loth. T. 1. Warszawa 1992, s. 100 (zapis z 27 X 1949).
18. Ph. Lejeune, Koronka. Dziennikjako seria datowanych śladów. "Pamiętnik Literacki" 2006, nr 4, s. 17-27.
19. Ph. Lejeune, Le Moi des demoiselles. Enquête sur le journal de jeune fille. Paris 1993.
20. Ph. Lejeune, Pakt autobiograficzny. W: Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii. Red. R. Lubas-Bartoszyńska. Kraków 2001 (tłum. A. Labuda).
21. Ph. Lejeune, „Un Journal à soi”: de l’exposition au livre. W : Signes de vie. Le pacte autobiographique 2. Paris 2005, s. 91-97.
22. Ph. Lejeune, W jaki sposób Anne Frank napisała na nowo dziennik Anne Frank. Przeł. M. i P. Rodakowie. „Pamiętnik Literacki” 2002, z. 2, s. 5-32.
23. Ph. Lejeune, C. Bogaert, Un Journal à soi. Histoire d’une pratique. Paris 2003.
24. J. Leociak, Tekst wobec Zagłady. (O relacjach z getta warszawskiego). Cz. 1. Wrocław 1997.
25. J. Lis, Le Journal d’écrivain en France dans la 1ère moitié du XXe siècle. À la recherche d’un code générique. Poznań 1996.
26. B. Malinowski, Dzieła. T. 5: Ogrody koralowe i ich magia. Studium metod uprawy ziemi oraz obrzędów towarzyszących rolnictwu na Wyspach Triobranda. [Cz. 2:] Język magii i ogrodnictwa. Przeł. B. Leś. Red. nauk. A. K. Paluch. Warszawa 1987.
27. Th. Mallon, A Book of One s Own. People and their diaries. Saint Paul 1995.
28. M. Marszałek, „Życie i papier”. Autobiograficzny projekt Zofii Nałkowskiej: „Dzienniki” 1899-1954. Kraków 2004.
29. A. Mencwel, Antropologia słowa i historia kultury. W zb.: Narracja i tożsamość. [T. 1:] Narracje w kulturze. Red. W. Bolecki, R. Nycz. Warszawa 2004, s. 53-67.
30. Z. Mitosek, Teorie badań literackich. Warszawa 2004.
31. R. Nycz, Osoba w nowoczesnej literaturze: ślady obecności. W: Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków 2001.
32. R. Nycz, Sylwy współczesne. Kraków 1996.
33. E. Orzeszkowa, Dnie. Oprac. I. Wiśniewska. Warszawa 2001.
34. K. Pomian, Historia. Nauka wobec pamięci. Lublin 2006.
35. A. Popovič, Teoria metatextov. Nitra 1974
36. P. Rodak, „Dziennik” Gombrowicza: między mową, pismem i drukiem. (Wstępne rozpoznanie). „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2004, nr 4.
37. P. Rodak, Dziennik osobisty: praktyka, materialność, tekst. „Przegląd Kulturoznawczy” 2006, nr 1, s. 71-85.
38. Stendhal (H. Beyle), Dziennik. Wybór. Wybór, przeł. F. Śniatecka-Wowerowa. Posł. M. Dramińska-Joczowa. Warszawa 1973, s. 320 (zapis z 28 VIII 1812).
39. A. Trzebiński, Pamiętnik. Oprac., wstęp, przypisy P. Rodak. Warszawa 2001, s. 110 (zapis z 2 VI 1942).
40. C. Viollet, Ecriture mécanique, espaces de frappe. Quelques préalables à une sémiologie du dactylogramme. „Genesis. Revue internationale de critique génétique” nr 10 (1996).
41. A. Zawadzki, Nowoczesna eseistyka filozoficzna w piśmiennictwie polskim pierwszej połowy XX wieku. Kraków 2001.
42. J. Zięba, Z archiwum życia Janiny Turek. Oblicza dokumentu osobistego - próba interpretacji. Warszawa 2003. Archiwum Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Issue:

4

Start page:

29

End page:

49

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Activities popularizing science (DUN) ; Ministry of Science and Higher Education

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information