Object

Planned object

Title: Poetyka karnawału w "Dzienniku 1954" Leopolda Tyrmanda

Creator:

Kowalczyk, Marcin

Date issued/created:

2006

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 4 (2006)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. S. Awierincew, Bachtin, śmiech i kultura chrześcijańska. Przeł. R. Mazurkiewicz. „Znak” 1994, nr 9, s. 86-99.
2. M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego. Przeł. N. Modzelewska. Warszawa 1970.
3. M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais ’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu. Przeł. A. A. Goreniowie. Oprac., wstęp, komentarze i weryfikacja przekładu S. Balbus. Kraków 1975.
4. B. Brzostek, Robotnicy Warszawy. Konflikty codzienne (1950-1954). Warszawa 2002.
5. W. Bolecki, Język, polifonia, karnawał. „Teksty” 1977, nr 3, s. 7-33.
6. K. Brandys, Obywatele. Warszawa 1954.
7. Czas zwycięskich przemian. „Nowa Kultura” 1954, nr 12, s. 1-2.
8. H. Dasko, Dziennik 1954 - wstęp. W: L. Tyrmand, Dziennik 1954. Wersja oryginalna. Warszawa 1995.
9. H. Dasko, Tyrmand - wersja oryginalna. „Gazeta Wyborcza” 1995, nry 15-17.
10. Do łaskawego czytelnika. W zb.: Kawały, czyli anegdoty polityczne z PRL i nie tylko. Red. Facet. Warszawa 2005, s. 10.
11. Dowcip surowo wzbroniony. Antologia polskiego dowcipu politycznego. Red. V. Syguła-Gregorowicz, M. Waloch. T. 1. Toruń 1990; t. 2: 1991.
12. W. Dudzik, Karnawały w kulturze. Warszawa 2005.
13. M. Głowiński, Powieść na miarę naszych czasów. W: Rytuał i demagogia. Trzynaście szkiców o sztuce zdegradowanej. Warszawa 1992.
14. J. Goryński, O właściwy kierunek postępu technicznego. „Nowe Drogi” 1954, nr 6.
15. A. Guriewicz, Problemy średniowiecznej kultury ludowej. Przeł. Z. Dobrzyniecki. Warszawa 1987.
16. Z. Jarosiński, „Obywatele” - fałszywe arcydzieło. W: Nadwiślański socrealizm. Warszawa 1999.
17. R. Kasimov, Poetyka karnawału i obrzędów przejścia. Przeł. B. Chmielewska. „Konteksty” 2001, nr 3/4.
18. K. Kąkolewski, W obronie Tyrmanda. „Tygodnik Solidarność” 1993, nr 51/52, s.8.
19. T. Konwicki, Przy budowie. Warszawa 1954.
20. K. Maciąg, Elementy pamfletowe w „Dzienniku 1954” Leopolda Tyrmanda. „Zeszyty Naukowe WSP Rzeszów”, Historia Literatury, 1994, z. 2.
21. K. Mętrak, Bachtin a Rabelais. „Twórczość” 1976, nr 7, s. 107-110.
22. M. Morski, Pomiędzy pamfletem a paszkwilem. „Dziś” 1991, nr 8.
23. E. Możejko, Realizm socjalistyczny. Teoria, rozwój, upadek. Kraków 2001.
24. M. Mrugalski, P. Pietrzak, Spory o Bachtinowską koncepcję karnawału. „Pamiętnik Literacki” 2004, z. 4, s. 159-185.
25. K. Rokicki, Kłopotliwy dar: Pałac Kultury i Nauki. W zb.: Zbudować Warszawę piękną... O nowy krajobraz stolicy (1944-1956). Red. J. Kochanowski, T. Markiewicz, K. Rokicki. Warszawa 2003, s. 97-209.
26. J. Siedlecka, Wypominki. Warszawa 1996.
27. M. Sznajderman, Błazen. Maski i metafory. Gdańsk 2000.
28. A. Ścibor-Rylski, Węgiel. Warszawa 1950.
29. Z. Taranienko, Filozofia karnawału. „Literatura na Świecie” 1973, nr 6, s. 48-61.
30. Teoria karnawalizacji. Konteksty i interpretacje. Red. A. Stoff, A. Skubaczewska-Pniewska. Toruń 2000.
31. W. Tomasik, Inżynieria dusz. Literatura realizmu socjalistycznego w planie "propagandy monumentalnej”. Wrocław 1999.
32. W. Tomasik, Perswazja nieskuteczna. W: Polska powieść tendencyjna 1949-1955. Problemy perswazji literackiej. Wrocław 1988, s. 172-199.
33. L. Tyrmand, Cywilizacja komunizmu. Londyn 1992.
34. L. Tyrmand, Dziennik 1954. Londyn 1993.
35. M. Urbanek, Zły Tyrmand. Warszawa 1992.
36. W. Włodarczyk, Socrealizm. Sztuka polska w latach 1950-1954. Paryż 1986.
37. W. Wojtowicz, O Michale Bachtinie, ludowej kulturze śmiechu i... „Stylistyka” 2001, nr 10, s. 261-281.
38. P. Zwierzchowski, Szeroka droga - socrealistyczny zapis kultury. W: Pęknięty monolit. Konteksty polskiego kina socrealistycznego. Bydgoszcz 2005.

Issue:

4

Start page:

51

End page:

70

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Activities popularizing science (DUN) ; Ministry of Science and Higher Education

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information