Object

Planned object

Title: „Ciężar obecności”. Dopełnienia autobiograficznych wątków twórczości Marii Kuncewiczowej w listach do męża (1944–1958)

Creator:

Szałagan, Alicja

Date issued/created:

2006

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 4 (2006)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie, wyzwanie. Kraków 2000.
2. O. Dawidowicz-Chymkowska, Analiza brulionów jako punkt wyjścia do opisu procesu powstawania dzieła literackiego na podstawie twórczości Władysława Broniewskiego, Marii Kuncewiczowej i Jerzego Zawieyskiego. Praca doktorska. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2005.
3. A. Friszke, Życie polityczne emigracji. Warszawa 1999.
4. J. Giedroyc, Autobiografia na cztery ręce. Warszawa 1994.
5. J. Kuncewicz, O pełne wyzwolenie człowieka. Londyn 1945.
6. M. Kuncewicz, The Forester. Transl. H. Ch. Stevens. London 1954, New York 1954.
7. M. Kuncewiczowa, Les Clefs. Trad. R. Bayard [T. Jeleńska]. 1946.
8. M. Kuncewiczowa, L’Etrangère. Trad. C. Backvis. 1945.
9. M. Kuncewiczowa, Fantomy. Wyd. 2. Warszawa 1972.
10. M. Kuncewiczowa, Gaj oliwny. Warszawa 1961.
11. M. Kuncewiczowa, Leśnik. „Kultura” (Paryż) 1952, nr 7/8.
12. M. Kuncewiczowa, Listy do Jerzego. Warszawa 1988.
13. M. Kuncewiczowa, Natura. Warszawa 1975.
14. M. Kuncewiczowa, The Olive Grove. New York 1963.
15. M. Kuncewiczowa, Thank you for the Rose. Utwór dramatyczny wystawiony w londyńskim Teatrze Sztuk Czytanych na Scenie Klubowej Ogniska Polskiego w r. 1956.
16. M. Kuncewiczowa, Zmowa nieobecnych. T. 1. Londyn 1946; t. 1-2. Monachium 1950.
17. J. Nowak-Jeziorański, Wojna w eterze. Londyn 1986.
18. Rozmowa przez ocean z Marią Kuncewiczową. „Przekrój” 1957, nr 657.
19. Rozmowa z Marią Kuncewiczową u schyłku lata 1981 r. [Rozmawiała] H. Zaworska. W: Rozmowy z Marią Kuncewiczową. Wybór, oprac., posł. H. Zaworska. Warszawa 1983.
20. A. Szałagan, Maria Kuncewiczowa. Warszawa 1995.
21. A. Szałagan, On the BalińskiePromotion of Utopia, or the Idea of World Citizenship in the Life and Work of Maria Kuncewicz. Transl. A. Żebrowski. „Dialogue and Universalism” (Warszawa) 2000, nr 1/2, s. 57-68.
22. (wb), Wielki dzień w życiu Jana Lechonia. „Nowy Świat” 1955, nr 98, s. 6.

Issue:

4

Start page:

95

End page:

116

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Activities popularizing science (DUN) ; Ministry of Science and Higher Education

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information