Object

Planned object

Title: Dekadentyzm utracony

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 4 (2006)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Ch. Baudelaire, Sztuka romantyczna. Dzienniki poufne. Przeł., wstęp, przypisy A. Kijowski. Warszawa 1971.
2. H. Barycz, Wizerunek uczonego z epoki Młodej Polski: szlakami życia Karola Potkańskiego w: Na przełomie dwóch stuleci. Z dziejów polskiej humanistyki w dobie Młodej Polski. Wrocław 1977.
3. B. Bobrowska, „Na wspak” J. K. Huysmansa i „Bez dogmatu” H. Sienkiewicza - dwie powieści o „skomplikowanych durniach”. W zb.: Sienkiewicz i epoki. Powinowactwa. Red. E. Ihnatowicz. Warszawa 1999, s. 9-22.
4. W. Bogusławski, O „Bez dogmatu”. W: Henryk Sienkiewicz. Obraz twórczości. Oprac. K. Czachowski. Warszawa 1931.
5. T. Bujnicki, wstęp w: H. Sienkiewicz, Bez dogmatu. Wrocław 2002, s. V-CV. BN I301.
6. T. Burek, Janusowe oblicze modernizmu. „Teksty” 1976, z. 3, s. 55-78.
7. P. Chmielowski, Henryk Sienkiewicz. W: Pisma krytycznoliterackie. Oprac. H. Markiewicz. T. 1. Warszawa 1961.
8. Z. Falkowski, Przede wszystkim Sienkiewicz. Warszawa 1959.
9. Z. Falkowski, Sienkiewicz a Szekspir. „Przegląd Powszechny” nr 556 (1930).
10. Th. Hardy, Tessa d’Urberville. Przeł. R. Czekańska-Heymanowa. Warszawa 1960.
11. A. Hutnikiewicz, O współczesnych powieściach Sienkiewicza. W: Portrety i szkice literackie. Warszawa 1976.
12. J. K. Huysmans, Przedmowa napisana po dwudziestu latach. W: Na wspak. Przeł. J. Rogoziński. Kraków 2003.
13. W. Jabłonowski, Rozprawy i wrażenia literackie. Warszawa [1908].
14. M. Jankowiak, Ironiczny melodramatyzm w powieściach Sienkiewicza „Bez dogmatu” i „ Quo vadis”. W zb.: Henryk Sienkiewicz. Twórczość i recepcja. Red. L. Ludorowski. Lublin 1991, s. 137-148.
15. C. Jellenta, Dwie historie kupieckie. W: Grający szczyt. Kraków 1912.
16. T. Jeske-Choiński, Człowiek współczesny w oświetleniu literatury i prasy. W zb.: Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu. Oprac. J. Kulczycka-Saloni. Wrocław 1985, s. 589-599. BN I 249.
17. K. Kłosińska, Powieści o „wieku nerwowym”. Katowice 1988.
18. J. Krzyżanowski, Twórczość Henryka Sienkiewicza. Warszawa 1970.
19. J. Kulczycka-Saloni, Henryk Sienkiewicz. Warszawa 1966.
20. J. Łotman, Rosja i znaki. Przeł. B. Żyłko. Gdańsk 1999.
21. Th. Mann, Lotta w Weimarze. Przeł. F. Konopka. Warszawa 1958.
22. H. Markiewicz, Bezdogmatowcy i melancholicy. W: W kręgu Żeromskiego. Warszawa 1972.
23. I. Matuszewski, Henryk Sienkiewicz. W: Swoi i obcy. Warszawa 1898.
24. G. Mężykowski, Dandysowski feblik pana Sienkiewicza. W zb.: Sienkiewicz i epoki. Powinowactwa. Red. E. Ihnatowicz. Warszawa 1999, s. 139-150.
25. A. Mickiewicz. Dzieła. Wyd. Narodowe. T. 11. Warszawa 1953.
26. Moderniści o sztuce. Wybór, oprac., wstęp E. Grabska. Warszawa 1971.
27. R. Okulicz-Kozaryn, Mała historia dandyzmu. Poznań 1995.
28. E. Orzeszkowa, Listy z Ustronia. II (O powieści "Le Disciple” P Bourgeta). W: Pisma krytycznoliterackie. Oprac. E. Jankowski. Wrocław 1959.
29. E. Orzeszkowa, Melancholicy. W: Pisma zebrane. Red. J. Krzyżanowski. T. 28. Warszawa 1949.
30. E. Owczarz, Między esencją a egzystencją. „Bez dogmatu” wśród powieści o „chorobach wieku”. W zb.: Sienkiewicz i epoki. Powinowactwa. Red. E. Ihnatowicz. Warszawa 1999, s. 193-207.
31. J. L. Popławski, Świat marionetek. „Głos” 1890, nry 21-23.
32. L. Popławski, O modernistach. „Melitele” 1899. Przedruk w: Szkice literackie i naukowe. Warszawa 1910.
33. A. Potocki, Henryk Sienkiewicz. W: Szkice i wrażenia literackie. Lwów 1903.
34. M. Proust, Czas odnaleziony. Przeł. J. Rogoziński. Warszawa 1974.
35. M. Proust, Strona Guermantes. Przeł. T. Żeleński (Boy). Warszawa 1974.
36. M. Proust, W cieniu zakwitających dziewcząt. Przeł. T. Żeleński (Boy). Warszawa 1974.
37. M. Rodziewiczówna, Kwiat lotosu. Warszawa 1990.
38. H. Sienkiewicz, Bez dogmatu. Warszawa 1985.
39. H. Sienkiewicz, Listy do Jadwigi i Edwarda Janczewskich. Red. J. Krzyżanowski. Oprac. M. Bokszczanin. Cz. 2. Warszawa 1996.
40. H. Sienkiewicz, Listy do Mścisława Godlewskiego. Red. J. Krzyżanowski. Oprac. M. Bokszczanin. Warszawa 1977.
41. H. Sienkiewicz, Listy o Zoli. (Le Docteur Pascal). W: Dzieła. Red. J. Krzyżanowski. T. 45: Szkice literackie. Warszawa 1951.
42. H. Sienkiewicz, Rodzina Połanieckich. Warszawa 1958.
43. Słownik łacińsko-polski. Oprac. K. Kumaniecki. Warszawa 1990.
44. J. M. Święcicki, Bez dogmatu czy bez instynktu. „Przegląd Powszechny” 1953, nr 1, s. 22-40.
45. S. Tarnowski, Trzeci okres w zawodzie Henryka Sienkiewicza. „Tygodnik Ilustrowany” 1897, nr 6, s. 162.
46. T. Walas, Ku otchłani. Dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905. Kraków 1986.
47. L. W[iniarski], Literatura francuska. „Prawda” 1892, nr 40.
48. G. Zapolska, Sezonowa miłość. Kraków 1980.
49. R. Zimand, „Dekadentyzm” warszawski. Warszawa 1964.
50. T. Żabski, Poglądy estetyczno-literackie Henryka Sienkiewicza. Wrocław 1979.
51. T. Żeleński (Boy), Znasz li ten kraj? Warszawa 1932.
52. M. Żmigrodzka, Eliza Orzeszkowa. W zb.: Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu. Oprac. J. Kulczycka-Saloni, H. Markiewicz, T. Żabski. T. 3. Warszawa 1967, s. 7-81. „Obraz Literatury Polskiej XIX i XX Wieku”. Seria 4.

Issue:

4

Start page:

117

End page:

142

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Activities popularizing science (DUN) ; Ministry of Science and Higher Education

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information