Object

Planned object

Title: „Inteligencka żydopolskość” wobec pamięci Zagłady. Wątki żydowskie w twórczości Kazimierza Brandysa

Creator:

Foltyniak, Anna

Date issued/created:

2006

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 4 (2006)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Z. Bauman, Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna. Tłum. J. Bauman. Przekład przejrzał Z. Bauman. Warszawa 1995.
2. J. Błoński, Autoportret żydowski, czyli o żydowskiej szkole w literaturze polskiej. W: Biedni polacy patrzą na getto. Kraków 1994.
3. P. Bourdieu, Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego. Przeł. A. Zawadzki. Kraków 2004.
4. P. Bourdieu, J. C. Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania. Przeł. E. Neyman. Warszawa 1990.
5. K. Brandys, Co nie jest prawdą. Notatki z życia i lektur. Warszawa 2003.
6. K. Brandys, Drewniany koń. Warszawa 1946.
7. K. Brandys, Dżoker. Warszawa 1966.
8. K. Brandys, Miesiące 1978-1981. Warszawa 1997.
9. K. Brandys, Miesiące 1982-1987. Warszawa 1998.
10. K. Brandys, Mała księga. Warszawa 1970.
11. K. Brandys, Miasto niepokonane. Opowieść o Warszawie. Warszawa 1964.
12. K. Brandys, Nierzeczywistość. Chotomów 1989.
13. K. Brandys, Pomysł. Warszawa 1974.
14. K. Brandys, Przygody Robinsona. Warszawa 1999.
15. K. Brandys, Rondo. Warszawa 1982.
16. K. Brandys, Samson. W: Między wojnami. Warszawa 1953.
17. K. Brandys, Wywiad z Ballmeyerem. W: Romantyczność. Warszawa 1962.
18. K. Brandys, Zapamiętane. Kraków 1995.
19. J. S. Bruner, Actual Minds, Possible Worlds. Cambrige 1986.
20. M. H. Davis, Empatia. O umiejętności współodczuwania. Tłum. J. Kubiak. Gdańsk 2001.
21. M. Foucault, Kim jest autor? W: Szaleństwo i literatura. Powiedziane. Napisane. Tłum. M. P. Markowski. Oprac. T. Komendant. Warszawa 1999.
22. K. D. Harber, J. W. Pennebaker, Overcoming Traumatic Memories. W zb.: The Handbook of Emotion and Memory: Research and Theory. Red. S. Christianson. Hillsdale 1992.
23. M. L. Hoffman, Empatia i rozwój moralny. Przeł. O. Waśkiewicz. Gdańsk 2006.
24. Z. Jarosiński, Świadectwa Kazimierza Brandysa. W zb.: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Kontynuacje. Red. A. Brodzka, L. Burska. Warszawa 1996, s. 193-210.
25. H. Kirchner, Holokaust w dziennikach Zofii Nałkowskiej i Marii Dąbrowskiej. W zb: Maski współczesności. O literaturze i kulturze XX wieku. Red. L. Burska, M. Zaleski. Warszawa 2001, s. 88-99.
26. D. Krawczyńska, Empatia? Substytucja? Identyfikacja? Jak czytać teksty o Zagładzie? „Teksty Drugie” 2004, nr 5, s. 179-189.
27. D. LaCapra, History and Memory after Auschwitz. Ithaca and London 1998.
28. D. LaCapra, Representing the Holokaust. History, Theory, Trauma. Ithaca and London 1994.
29. D. LaCapra, Writing History, Writing Trauma. Baltimore and London 2001.
30. J. Laplanche, J. B. Pontalis, Słownik psychoanalizy. Pod kier. D. Lagache’a. Przeł. E. Modzelewska, E. Wojciechowska. Warszawa 1996.
31. J. Leociak, Aryjskim tramwajem przez warszawskie getto, czyli hermeneutyka pustego miejsca. W zb.: Maski współczesności. O literaturze i kulturze XX wieku. Red. L. Burska, M. Zaleski. Warszawa 2001, s. 75-87.
32. A. Łebkowska, O pragnieniu empatii w prozie polskiej końca XX wieku. „Teksty Drugie” 2002, nr 5, s. 155-170.
33. R. Matuszewski, Dzieje lat walki. W: Szkice krytyczne. Warszawa 1954.
34. M. Melchior, Społeczna tożsamość jednostki. W świetle wywiadów z Polakami żydowskiego pochodzenia urodzonymi w latach 1944-1955. Warszawa 1990.
35. M. Melchior, Zagłada a tożsamość. Polscy Żydzi ocaleni "na aryjskich papierach" : analiza doświadczenia autobiograficznego. Warszawa 2004.
36. Cz. Miłosz, Zaczynając od moich ulic. Wrocław 1990.
37. S. P. Oliner, P. M. Oliner, The Altruistic Personality. New York 1980.
38. E. Prokop-Janiec, Żyd - Polak - artysta. O budowaniu tożsamości po Zagładzie. „Teksty Drugie” 2001, nr 1, s. 120-134.
39. J. Rembowski, Empatia. Studium psychologiczne. Warszawa 1989.
40. J.-P. Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem. Warszawa 1998.
41. K. Stemplewska-Żakowicz, Koncepcje narracyjnej tożsamości. Od historii życia do dialogowego „ja”. W zb.: Narracja jako sposób rozumienia świata. Red. J. Trzebiński. Gdańsk 2002, s. 81-113.
42. J. Tokarska-Bakir, Kontekst ocalenia. O empatii i żałobie w historii, literaturoznawstwie i gdzie indziej. „Teksty Drugie” 2004, nr 5, s. 190-199.
43. K. Wyka, Pokłon Warszawie. W: Pogranicze powieści. Warszawa 1989.

Issue:

4

Start page:

143

End page:

157

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Activities popularizing science (DUN) ; Ministry of Science and Higher Education

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information