Object

Planned object

Title: Blogi jako forma literacka

Creator:

Szczepan-Wojnarska, Anna

Date issued/created:

2006

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 4 (2006)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. E. Balcerzan, W stronę genologii multimedialnej. W zb.: Genologia dzisiaj. Red. W. Bolecki, I. Opacki. Warszawa 2001, s. 86-101.
2. Z. Bauman, Śmierć i nieśmiertelność. Owielości strategii życia. Przeł. N. Leśniewski. Warszawa 1998.
3. R. Belke Globalna intymność. „Machina” 2002, nr 2.
4. H. Bloom, Lęk przed wpływem. Teoria poezji. Przeł. A. Bielik-Robson, M. Szuster. Kraków 2002.
5. W. Bolecki, O gatunkach to i owo. „Teksty Drugie” 1999, nr 6, s. 4-6.
6. J. L. Borges, Biblioteka Babel. Przeł. A. Sobol-Jurczykowski. W: Opowiadania. Kraków 1978.
7. K. Brandys, Dżoker. Wspomnienia z terazniejszości. Wyd. 2. Warszawa 1967.
8. M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie, wyzwanie. Kraków 2000.
9. C. Doctorow, R. Dornfest, J. S. Johnson, Sh. Powers, B. Trott, M.G. Trott, Blogging. Przewodnik. Przeł. P. Kresak. Warszawa 2003.
10. T. Konwicki, Kalendarz i klepsydra. Warszawa 1976.
11. K. Latek, Blogomania. „Wprost” 2001, nr 979.
12. Ph. Lejeune, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii. Przeł. W. Grajewski, S. Jaworski, A. Labuda, R. Lubas-Bartoszyńska. Red. R. Lubas-Bartoszyńska. Kraków 2001.
13. Liternet. Literatura i Internet. Red. P. Marecki. Kraków 2002.
14. M. Matuzik, Blogi i blagi. „Polityka” 2004, nr 2.
15. B. Mikołajewska, Cierpienia młodego blogera. „Polityka” 2001, nr 49.
16. F. Nietzsche, Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartości. Przeł. S. Frycz, K. Drzewiecki. Warszawa 1910-1911.
17. R. Nycz, Literatura nowoczesna: cztery dyskursy (tezy). „Teksty Drugie” 2002, nr 4, s. 35-46.
18. R. Nycz, Sylwy współczesne. Wyd. 2. Kraków 1996.
19. R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Warszawa 1993.
20. M. Olcoń, Blog jako dokument osobisty - specyfika dziennika prowadzonego w Internecie. „Kultura i Społeczeństwo” 2003, nr 2, s. 123-143.
21. R. Pawłowski, Teatralny blog. „Gazeta Wyborcza” 2002, nr z 16 VII.
22. S. Skwarczyńska, Kariera literacka form rodzajowych bloku silva. W: Wokół teatru i literatury. Studia i szkice. Warszawa 1970.
23. J. Talens, Writing Against Simulacrum: The Place of Literature and Literary Theory in the Electronic Age. W zb.: Postmodern Literary Theory. An Anthology. Ed. L. Niall. Oxford 2000.
24. L. K. Talko, Smutek bogacza. „Gazeta Wyborcza” 2001, nr z 28 VI.
25. A. Wierny, Matka Mojego Dziecka. Warszawa 2003.

Issue:

4

Start page:

191

End page:

201

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Activities popularizing science (DUN) ; Ministry of Science and Higher Education

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information